Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Föreläsningar och samtal

KB = En del av Kulturbiennalen

Harald Venström: Vad är en demokrati?

OM DEN SVENSKA DEMOKRATINS UTVECKLING

6 september kl 15-17

Plats: Djursholms bibliotek
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Kom och lyssna på Harald Venström som berättar mer om den svenska demokratins utveckling och studiecirkeln Mitt Val. Till Harald kan du ställa frågor och få mer kunskap om dina rättigheter att vara delaktig i den svenska demokratin. För dig med funktionsnedsättning.

 

Demokratin är alltid värd att försvara!

DET CIVILA SAMHÄLLETS ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

9 september kl 18.30-20

Plats: Träffpunkten Enebyberg
Arrangör: Danderyds Civilförsvarsförening

Med utgångspunkt i ambitionen att värna demokratin föreläser föreningen om
motståndskraft mot påverkansoperationer och cyberangrepp, att förebygga,
förbereda och hantera utsatta lägen och kriser och föreningens arbete med
civilförsvar.

Orden - demokratispecial (KB)

EN VLOGG OM EXTENSIELLA ASPEKTER AV DEMOKRATIN

Lansering 13 september och 4 oktober

Plats: Facebook och Instagram
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd och Enebybergs bibliotek

En vlogg där bibliotekarien Susann Moritz och prästen Jenny Karlsson samtalar om existentiella aspekter av demokratin. Kommuniceras via kyrkans och bibliotekets Facebook och Instagram samt läs mer på:

svenskakyrkan.se/danderyd

Bibliotek i Danderyd

 

Vem var Selma Lagerlöf? (KB)

FÖRFATTARBESÖK AV ANNA-KARIN PALM

15 september kl 19-20

Plats: Träffpunkt Enebyberg
Arrangör: Enebybergsbibliotekets vänner

Författarbesök av Anna-Karin Palm som berättar om sin biografi om Selma
Lagerlöf, "Jag vill sätta världen i rörelse", en pionjär på flera områden.

 

Samtalskväll med Ulrika Knutsson (KB)

BILDNING, RÖSTRÄTT, KVINNA OCH KYRKA

16 september kl 19-20

Plats: Träffpunkt Enebyberg
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd och Enebybergs bibliotek

Kvinnorörelsens Emilia Fogelklou och Elin Wägner hämtade kraft i sin andlighet. Hur kan dessa kvinnor inspirera idag?
Finns det lärdomar att ta med sig?
Ulrika Knutson är journalist, kritiker och författare. I samtal med prästen Jenny Karlsson.

 

Kvinnorna inom Rotary

UTVECKLING FÖR DEMOKRATI

17 september kl 12-13

Plats: Djursholms golfklubb
Arrangör: Djursholm Rotaryklubb

Föreläsningar tar avstamp i Rotarys utveckling. Från en alltigenom manligt
orienterad ideell organisation till nära 50 procent kvinnor inom Djursholm
Rotaryklubb. Vidare berörs allmän rösträtt, yttrandefrihet och demokratifrågor.

 

Ulrika Knutson (KB) 

OM KVINNOKAMPEN FÖR DEMOKRATI (EVENTET ÄR FULLSATT!)

20 september kl 19-20

Plats: Djursholms bibliotek
Arrangör: Djursholmbibliotekets vänner

Föranmälan till biblioteket krävs (ej medlemmar), djursholms.bibliotek@danderyd.se
Utifrån sin bok "Den besvärliga Elin Wägner" berättar Ulrika Knutson om
kvinnokampen för allmän rösträtt och om Fogelstagruppen och deras
arbete för kvinnor i det nya demokratiska samhället.

 

Anna Whitlock - rösträttsaktivist och aktiv i Djursholm (KB)

FÖRFATTARBESÖK AV ANDERS JOHNSON

23 september kl 19-22

Plats: Banérsalen, Djurholms slott
Arrangör: Samfundet Djursholms Forntid och Framtid

Författaren Anders Johnson berättar om sin bok Anna Whitlock – reformpedagog och rösträttsledare. Det finns platser kvar.

Föranmälan till carlerikeriksson@mac.com

Föredraget har ett maxtak på 50 deltagare - så först till kvarn!

Du kan även följa föredraget via

Zoom

 

Panelsamtal

EN FUNGERANDE INTEGRATION FÖR ATT STÄRKA DEMOKRATIN

5 oktober kl 19-21

Plats: Fribergaskolan
Arrangör: Danderyd Rotaryklubb

Ett samtal där olika personer delar med sig av stunder och möten som inneburit verklig delaktighet och inkludering. Flera aktörer berättar om arbetet för att skapa delaktighet och vad varje individ kan göra för att bidra till en fungerande integration. Det bjuds på förfriskningar och tilltugg i pausen.

 

Samtalskväll med Ola Larsmo (KB)

DEN ENSKILDA MÄNNISKAN I SAMHÄLLET

7 oktober kl 19-20

Plats: Träffpunkt Enebyberg
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd och Enebybergs bibliotek

Ola Larsmo, författare och samhällsdebattör, samtalar med prästen Jenny
Karlsson utifrån hans senaste bok Översten, om en amerikaemigrant som
kämpade mot slaveriet.

 

En global utblick

YTTRANDEFRIHETEN RUNT OM I VÄRLDEN

12 oktober kl 18-20

Plats: Banérsalen, Djursholms slott
Arrangör: FUF Stockholm södra och Medborgarskolan

Seminariet ger en global utblick på utvecklingen för yttrandefrihet och
pressfrihet i världen och hoten mot demokratin om de begränsas. Det görs
en djupdykning i ämnet tillsammans med en journalist som varit verksam i
ett av världens farligaste länder.

Anmälan

En global utblick - Yttrandefriheten runt om i världen | Medborgarskolan

 

Speakers Corner

VILKEN FRÅGA BRINNER DU FÖR?

14 oktober kl 18-20

Plats: Träffpunkt Enebyberg
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd och Enebybergs bibliotek

Föranmälan krävs.
Ett forum där alla är välkomna att berätta om en demokratisk fråga som
de brinner för. Syftet är att skapa en respektfull debatt. Föranmälan till
susann.moritz@danderyd.se senast 7/10.

 

Om Stocksunds rösträttspionjär:
Anna Bugge Wicksell (KB)

TESALONG

16 oktober kl 15-16.30

Plats: Stocksunds bibliotek
Arrangör: Sällskapet Amorina

Tesalong med Christina Carlsson Wetterberg, professor i historia, som berättar om Anna Bugge Wicksell (1862-1928), en av de ledande i arbetet för kvinnlig rösträtt och kvinnors rättigheter i Sverige. Anna Bugge Wicksell var även engagerad i fredsarbetet efter första världskriget. Genom sitt arbete i Nationernas förbund räknas hon som Sveriges första kvinnliga diplomat. I Stocksund satt hon i kommunfullmäktige.