Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Ny park i Djursholm

Som en del av Danderyds demokratijubileum vill kommunen inrätta ett minnesmärke i form av en ny park. Namnet föreslås bli Anna Whitlocks park efter rösträttspionjären, pedagogen och Danderydsbon Anna Whitlock. Hon var bosatt på Gautiodsvägen som ligger endast några kvarter från platsen för den tilltänkta parken längs Vendevägen, mitt emot Vasaskolans fotbollsplan.

Pressmeddelande 11/12: Danderyds demokratijubileum 2021 och inrättande av Anna Whitlocks park

Frågor och svar om parken

Vad är Anna Whitlocks park?  

Danderyds kommun kommer under hösten 2021 att anordna ett demokratijubileum för att fira hundra år av allmän och lika rösträtt. Som en del i firandet ska ett minnesmärke inrättas i form av en park som ska döpas till Anna Whitlocks park. 

Vem var Anna Whitlock och varför döps parken efter henne?  

Anna Whitlock (1852–1930) var en Sverige främsta rösträttspionjärer och har gjort ett stort avtryck i frågor som rör demokrati, jämställdhet och utbildning i Sverige. Hon var hemmahörande i Danderyds kommun och bodde en stor del av sitt liv på Gautiodsvägen i Djursholm. Under sina levnadsår bedrev hon ett aktivt arbete för allmän och lika rösträtt och var i många år ordförande i LKPR (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt). Hon var även en reformpedagog och grundade en flickskola som senare blev Whitlockska samskolan, tillgänglig för både flickor och pojkar. Utbildningen baserades på grundläggande demokratiska värderingar, var konfessionslös och lika för flickor och pojkar. Anna Whitlock var även med och grundade konsumentkooperativet Svenska hem. 

I och med att parken inrättas som ett minnesmärke med koppling till firandet av demokratins genombrott bedömdes det också som lämpligt att parken uppkallas efter en av de lokala personerna som varit med och bidragit till detta genombrott. Parken kommer, förutom att skapa en trivsam miljö, uppmuntra till samtal om demokratifrågor bland besökarna. Hit kan till exempel skolklasser komma för att lära sig om Anna Whitlock och de demokratiska värderingar och frågor hon arbetade för.  

När ska parken vara färdig? 

Parken planeras stå färdig för invigning i september. Detta kommer ingå som en del i firandet av demokratijubileet.  

Hur kommer parken se ut? 

I dagsläget är marken mer uppväxt som en "engelsk park" med träd och ängsmark som i mångt och mycket kommer bevaras men snyggas till, till exempel genom att ta bort döda träd. Själva parken är tänkt att bli placerad centralt i mitten av området och kommer utformas i ”fransk stil” med klippta buskar, informationstavlor, gröna oaser med blommor (sommartid)  och sittplatser för besökare.  Utformningen ska ske i samklang med nuvarande omkringliggande ängsmark. 

Vem står bakom beslutet om parken? 

Projektet styrs av en politisk styrgrupp med representanter från alla partier i kommunfullmäktige inklusive kommunfullmäktiges, utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ordförande. De har arbetat fram förslaget till parken och dess namn. Beslut om att namnge parken efter Anna Whitlock beslutades i kommunens byggnadsnämnd den 10 december 2020. Byggnadsnämnden ansvarar för namngivning av platser, vägar m.m. i kommunen. 

Är inte parken namngiven sedan tidigare? 

Parken har i folkmun kallats Weras äng, men har tidigare inte haft något officiellt namn beslutat. 

Varför ska parken placeras just i det specifika området? 

Parken är placerad på fastighet Djursholm 2:271. Platsen har valts ut för att den bedömdes vara en lämplig och trevlig plats där många invånare, till exempel skolelever, kan få tillgång till parken. Parken har närhet till kollektivtrafik med en busshållplats precis i anslutning till parkområdet. Dessutom ligger parken nära det kvarter som Anna Whitlock bodde i, den kvinna som parken är uppkallad efter. Ur jämställdhetssynpunkt är detta en viktig del i att även lyfta fram de framstående, lokala kvinnor som kommunen har haft som invånare genom historien. 

Vem kan jag vända mig till vid frågor om parken?  

Molly Grönlund Müller, molly.gronlundmuller@danderyd.se
Lina Pennlert, lina.pennlert@danderyd.se