Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Motionsspår

I Rinkebyskogen finns preparerade motionsspår som under vintertid fungerar som skidspår.

Motionsspår (OBS! Fällning träd pågår på gula spåret under perioden 4-5/5)

I Rinkebyskogen finns preparerade motionsspår med längderna 10, 5, 2,5, 1,25 km samt elljusspår (2,5k m) som är tänt 05.00 – 23.00 alla dagar. Det finns också ett terrängspår som är opreparerat (grönvit) på 5,7 km. 10, 5, 2,5 km samt elljusspåret är måttligt kuperade, medan 5,7 km slingan är rätt så kuperad med backar och sankmarker.

Karta på motionsspår

Elljusspåret är anpassat för funktionshindrade (t.ex rullstolsbundna), samt äldre människor och för barnvagnar. Det är förbjudet för mopeder och cyklar i hela spårsystemet.

Rinkebyskogens naturreservat

Att tänka på är att Rinkebyskogen är ett naturreservat och hunden skall vara kopplad.

Mer info finns här

Skidspår

På vintern preparerar vi skidspår på samtliga motionsspår förutom 5,7 km slingan. I mån av tid så gör vi gör även skidspår på Rösjöängar med distansen 4,2 km.

Status på skidspår

De norra ängarna är även till för skidåkare med hund. I övrigt råder hundförbud i skidspåren. Hunden skall vara kopplad och gå bredvid i skidspåret!

Under skidsäsongen uppdaterar vi webbplatsen med information och betyg på skidspåren. Vi lägger alltid skidspåret på ena sidan och packar på den andra för att övriga motionärer kan gå bredvid skidspåret.

Ordningsregler

På samtliga motionsspår så skall hundar vara kopplade enligt Danderyds lokala ordningsstadga, vänligen respektera detta! På vintern när skidspår prepareras så förstörs dessa väldigt lätt om hundar går i dem och timmar av arbete går förlorade.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Danderyds kommun

16 § Hundar

Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

17 § Koppeltvång för hundar

Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser samt på de platser som enligt 3 § jämställs med offentlig plats. Även på samtliga av kommunens anlagda och utmärkta motions- och ridspår.

18 § Hundförorening

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser i kommunen samt platser som jämställs med offentlig plats enligt 3 §.