Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Har din verksamhet koll på brandskydd?

Som hyresgäst har du ansvar för att jobba med SBA; Systematisk brandskyddsarbete. Det innebär att den egna verksamheten ska vara redo om det värsta skulle hända och arbetar förebyggande för att minska risken för brand.

Det innebär att en organisation planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Syftet är att förebygga bränder och minska skadorna om det uppstår en brand.

Vem ansvarar för vad?

Brandskyddet är ett gemensamt ansvar och arbete mellan Fastighetsavdelningen och hyresgäster samt verksamheter i kommunens fastigheter.

Fastighetsägaren ansvarar för:

  • Det tekniska brandskyddet. Det vill säga allt som har med byggnaden att göra som brandsläckare, brandlarm, utrymningsskyltar, branddörrar med mera.

Hyresgästen ansvarar för:

  • Det organisatoriska brandskyddet. Det vill säga allt som har med beredskap bland personal och organisering att göra. Till exempel att verksamheten har utrymningsledare, tillsynsansvarig, genomför utrymningsövningar och gör brandskyddsronderingar.

Storstockholms Brandförsvar och Täby brandstation ansvarar för
Räddningstjänst vid akut nödläge. De arbetar också med förebyggande arbete och tillsyn.

Få koll på brandskyddsarbetet i din verksamhet