Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vårt ledarskapsprogram för chefer

I din roll som ledare får du stöd i ekonomi, kommunikation, IT och personalfrågor via kommunledningskontoret. Du bjuds även in till forum för nätverkande och kunskapsutbyte med dina chefskollegor från olika förvaltningar.

Chefs- och ledarutveckling 

Chefs- och ledarskapsutveckling är en av kommunens stora satsningar. Vi tror att chefer såväl medarbetare gynnas av ett tydligt och utvecklande ledaruppdrag.  
 
Med start hösten 2017 påbörjades ett omfattande chefs- och ledarutvecklingsprogram för kommunens samtliga chefer. Dessutom erbjuds chefer årliga kompetensutvecklande utbildningar inom bl.a. arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering, lönesättning och medarbetarsamtal.  

Chefsstöd  

I ditt chefskap erbjuds du

stöd i bland annat ekonomi, kommunikation, IT och HR från kommunledningskontoret. Du bjuds även in till forum för nätverkande och kunskapsutbyte med dina chefskollegor från olika förvaltningar.  

Möt våra verksamhetschefer