Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Stråkinstrument & stråkverkstad

I all världens musik förekommer olika typer av stråkinstrument och det har spelats från medeltiden till dagens pop/rock/visa/schlagermusik. Alla stråkinstrument fungerar att spela både ensamt och i grupp, som stråkorkester, spelmanslag, kvartett eller rockband. Allt är möjligt!

Undervisning

Du kan välja mellan violin/fiol, viola/altfiol, cello och kontrabas. I början får du lära dig spela på gehör, för att sedan lära dig spela efter noter.

Om stråkinstrument

För elever i åk 1 och 2 finns Stråkverkstad på vissa skolor, där lär vi oss spela fiol med hjälp av sång, lek och rörelse. Stråkinstrumenten är mycket bra nybörjarinstrument eftersom de finns i barnstorlekar.

Är du lite äldre eller redan vet vilket instrument du vill spela, så har vi mer traditionell undervisning i mindre grupper. Efter något år har du möjlighet att välja orkester, då spelar du två gånger i veckan samt övar aktivt hemma.

Fiol, Viola, Cello och Kontrabas

Du kan börja med violin, viola och cello när du fyller 7 år och kontrabas från 9 år.  Via Kulturskolan har du möjlighet att till en början hyra ditt stråkinstrument via kulturskolan, vilket kan vara bra när man växer.

Suzukifiol (3-19 år)

Suzukimetoden är en undervisningsmetod som utgår från gehörsinlärning, det här gör att barnen kan börja undervisas tidigt, redan från 3 års ålder. Metoden innebär att stråkpedagogen, barnen och föräldrarna arbetar tillsammans. Här tar vi emot yngre barn, där föräldrarna har en aktiv roll i undervinsingen. 

Kulturskolans suzukiundervisning

Stråkverkstad (7-8 år)

Stråkverkstad är för dig som går i åk 1 och 2, vi försöker om möjligt att lägga lektionen i nära anslutning till skoldagens slut. Syftet med stråkverkstad är att på ett lekfullt sätt lära sig grunderna på instrumentet och vi framträder även under läsåret.

Stråkstudio (9-19 år)

Stråkstudion är för dig som fyllt 9 år (åk 3) eller är äldre och vill lära dig spela något av stråkinstrumenten. Det finns grupper för så väl helt nybörjare som till en mer avancerad nivå. Du har en en grupplektion i veckan och framträder minst en gång per läsår.

Ensemblelinjen-stråk

Ensemblelinjen är till för dig som vill utveckla ditt spelande via någon av våra orkestrar. Som medlem i en ensemble/orkester har du två lektionstillfällen varje vecka, varav det ena är ensemble/orkesterrepetition. Tanken med ensemblelinjen är att du ges möjlighet att utvecklas snabbare, bli bättre på ditt instrument samt får möjlighet att delta i ett socialt sammanhang. Det innebär också att du har ett större engagemang och förväntas vara en aktiv del av orkestern. Kontakta din lärare  om du är intresserad så kan ni tillsammans avgöra om det passar dig. 

Våra stråkorkestrar

Kontakt

Har du funderingar eller frågor, kontakta våra lärare!

Malin Widefjäll (violin, suzukifiol)

malin.widefjall@danderyd.se

Anders Fredljung (violin, stråkverkstad, viola)

anders.fredljung@danderyd.se

Johanna Niederbacher (cello)

johanna.niederbacher@dandery.se

Elisabeth Tegfalk (violin)

elisabeth.tegfalk@danderyd.se

Hervor Schweidenbach (kontrabas, stråkverkstad, violin)

hervor.scweidenbach@danderyd.se