Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Stöd och utbildningar

Anna skriver text...

Trygg politiker

Trygg politiker är en enkel onlinebaserad gratiskurs kan du lära dig vilka risker som finns och hur de kan förebyggas. Kursen är gratis och tar endast 20-25 minuter att genomföra.

Utbildning i informationssäkerhet (MSB)

Stöd till förtroendevalda och fritidspolitiker (SKR)

Om politisk styrning (SKR)

Det här gör en kommun

Ett ärendes gång