Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Stöd och utbildningar

Trygg politiker

Trygg politiker är en enkel onlinebaserad gratiskurs kan du lära dig vilka risker som finns och hur de kan förebyggas. Kursen är gratis och tar endast 20-25 minuter att genomföra.

Trygg politiker

Utbildning i informationssäkerhet

Vi lever idag i ett informationssamhälle där information bearbetas, lagras och kommuniceras i större omfattning än tidigare. Det gäller även ditt arbetssätt som förtroendevald. Vet du hur du hanterar informationen på ett säkert sätt?

Utbildning i informationssäkerhet (MSB)

Stöd till förtroendevalda

Kommuner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. SKR ger stöd i kommuners utveckling av den politiska styrningen.

Stöd till förtroendevalda och fritidspolitiker (SKR)

Hot och hat mot förtroendevalda

Hot och hat mot förtroendevalda är fortsatt ett stort problem nationellt. Det påverkar enskilda politiker i deras uppdrag och deras liv. Det påverkar vårt demokratiska system och gör det svårare att rekrytera förtroendevalda. SKR erbjuder information och utbildningar i ämnet.

Hot och hat mot förtroendevalda (SKR:s webb)

Det här gör en kommun