Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Politisk organisation

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige.

I fullmäktige sitter 45 ledamöter och 26 ersättare. I Danderyds kommun finns 11 nämnder, inklusive kommunstyrelsen. Nämnderna har arbets- eller beredningsutskott som bereder ärenden inför nämndens sammanträde.

I den politiska organisationen finns också revisorer, som arbetar på uppdrag av fullmäktige. De kommunala bolagen har förtroendevalda i styrelserna. Kommunens tre råd är samråds- och referensorgan och kan även tjäna som remissinstanser.

Organisationsschema över nämnder

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnder

Kommunrevisionen

Kommunala bolag, stiftelser och donationer

Brottsförebyggande rådet Trygg i Danderyd

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala funktionshinderrådet

Sök förtroendevald