Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Öppna förskolan

Enebybergs öppna förskola är en mötesplats för hemmavarande föräldrar och deras barn mellan 0-5 år. Verksamheten är avgiftsfri och utformas efter besökarnas behov. Välkomna!

Värme-Trivsel-Tillgänglighet-Gemenskap-Stöd-Stimulans-Erfarenhet och Kunskap kännetecknar öppna förskolan.

Här arbetar utbildade förskollärare som kan ge råd och stöd i ditt föräldraskap och information om andra kommunala verksamheter. Här finns plats för samtal, lek och skapande.

Varje dag har vi en sång- och rytmikstund kl.10.15 förutom måndagar då den är kl.13. Våra aktiviteter syftar till att stärka den viktiga anknytningen mellan förälder och barn och stimulerar barnets språkutveckling och nyfikenhet.

Vid sjukdom

Vi ber er att tänka på och respektera smittorisken och hålla sjuka barn hemma från öppna förskolan enligt barnhälsovårdens föreskrifter:

  • Vid feber bör barnet vara feberfri minst ett dygn.
  • Vid magsjuka gäller minst 48 timmar från sista kräkning/diarré.
  • Titta alltid på barnets allmäntillstånd dvs hur barnet äter, sover och deltar i de vardagliga aktiviteterna.

För närvarande erbjuder vi fotografering och hjärt-lungräddning (HLR). Ett par gånger om året anordnar vi gemensamma utflykter. Vi har även uteaktiviteter som Öppna skogsgläntan. Mer information hittar du på öppna förskolan

Vid förändringar eller sjukdom annonserar vi det i facebook-gruppen Danderyds anslagstavla.

Kontakt

Telefon: 08-568 919 29 
Mobil: 073-078 33 91 
Förskollärare: Eva Lehmann och Carin Öhrstedt

eva.lehmann@danderyd.se

Öppettider 

Måndag 11.30-14.30, babycafé 0-12 månader 
Tisdag 9-12, alla åldrar 
Onsdag 9-12, alla åldrar   
Torsdag 9-12, alla åldrar 
Fredag 9-12, alla åldrar 
Sångstund kl. 10.15 utom måndagar kl. 13.00.