Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Föräldravandring

Vi ansvarar för kommunens föräldravandringar som sker i samarbete med högstadieskolornas föräldraföreningar.

En väl fungerande aktivitet med lång tradition i kommunen. Skolornas föräldraföreningar är sammankallande där föräldrar/vårdnadshavare schemaläggs.
En utsättning hålls inför varje tillfälle där föräldrarna får ta del av den senaste kunskapen om den lokala ungdomskulturen, och där möjlighet ges till att få svar på sina egna funderingar kring detta. Det blir också en geografisk uppdatering med information om vilka platser som kan vara särskilt intressant att beakta, vad gäller ungas rörelsemönster i kommunen.

Vi handleder föräldrarna under kvällen med konkreta råd och stöd när så behövs, men är också beredda att ta över när situationen så kräver.
Föräldravandrarnas gula jackor utgör också en relationsskapande trygghet i mötet med ungdomar, samtidigt som föräldrarna får en ökad insikt i hur ungdomssituationen fungerar och ser ut.

Kontakten mellan fältarbetare och föräldrar är värdefull för båda parter för det pågående och framtida preventionsarbetet.

Fältarbetarna följer under nästkommande vecka upp med sitt efterarbete beroende på eventuella händelser som skett under kvällen. Det kan röra sig om kontakter med vårdnadshavare, orosanmälningar eller personliga samtal med aktuella ungdomar.
Händelser noteras och sammanställs över tid för att kunna se mönster och tendenser att arbeta med framgent.

På Valborgsmässoafton finns vi ute i kommunen för att se att ungdomarna har det bra. Den 2 maj drar föräldravandringen igång och likaså vårt fältarbete under kommande helger fram till skolavslutningsveckan.

Vi kommer även att finnas ute i kommunen under vissa vardagskvällar, allt utefter de behov vi ser.