Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Information inför skolval 2021 Baldersskolan och Kyrkskolan

Föräldrar till blivande förskoleklasselever hälsas välkomna till ett digitalt informationsmöte.

Förskoleklass: De digitala mötena sker på följande tider för våra skolor.

Kyrkskolan, onsdag 20 januari kl 16.00

Baldersskolan, torsdag 21 januari kl 16.0

Länkar till ovanstående möten kommer att läggas ut på respektive skolas hemsida. Ni kommer att hitta information om sändningen och självaste länken under "Öppethus - Livestream" längst till höger i den översta blå listen.

Under mötet får ni träffa oss i skolledningen samt lyssna på personal från förskoleklass och fritids. Ni kommer även att få information om sådant som:

· skolans organisation

· hur verksamheten i förskoleklassen är uppbyggd

· fritidsverksamheten

· ansökningsförfarande och urvalsprocess

· gruppsammansättningar

· inskolning

Barn födda 2015 har rätt att börja i förskoleklass.