Information om antagning till årskurs 1

Är du antagen till en utbildning på Danderyds gymnasium, eller står du på reservplats? Läs mer om vad som gäller nu.

Om du är antagen

Följande information går ut med brev från Gymnasieantagningen Storstockholm i slutet av v 26, till de som antagits i slutantagningen:

Vi är väldigt glada över att du är antagen till en utbildning på Danderyds gymnasium. Vi som arbetar på skolan vill att våra utbildningar ska tillfredsställa och överträffa våra elevers behov och förväntningar. Tillsammans har vi nu tre lärorika och glädjerika år framför oss. 

Läs och följ instruktionerna noga på gymnasieantagningen.storsthlm.se för att  garantera den utbildningsplats som du fått på Danderyds gymnasium. Om du står som reserv på en annan utbildning men vill behålla denna plats behöver du snarast gå in på gymnasieantagningens hemsida och följa instruktionerna.

Gymnasieantagningen Storstockholm

Om du har en reservplats

Om du har en reservplats till Danderyds gymnasium är det viktigt att läsa och följa informationen på gymnasieantagningen.storsthlm.se för att behålla denna plats i reservlistan. 

Danderyds gymnasium tar över och sköter reservantagning från och med måndagen den 16 augusti. Vi får då en reservlista av gymnasieantagningen som vi följer strikt.

Mer information till dig som har en reservplats

Om du inte är antagen

Om du bor i Danderyd och inte blivit antagen till någon utbildning kan du vända dig till jour-SYV i Danderyd. Där kan du boka in dig på ett möte för att få vägledning kring det sena gymnasievalet. 

Boka möte med jour-SYV