Intervju med lärare Martin

I den här texten får ni lära känna Martin Lange som är lärare i Teater, drama och moderna språk. Martin arbetar på det samhällsvetenskapliga programmet.

Berätta om programmet du jobbar på och vad du är lärare i för kurser?

Först och främst undervisar jag på samhällsprogrammet med estetisk inriktning. Det innebär att eleverna får en fullständig högskoleförberedande utbildning och extra meriter inom bild, musik eller teater. Ett par timmar i veckan följer de kurser i estetiska uttryck och får också betyg i ämnen som bild, musik och teater. I grupperna ingår också elever som följer ett naturvetenskapligt program med estetisk inriktning. Denna blandning är väldigt rolig och ger en alldeles speciell dynamik åt våra grupper. Jag undervisar i teater och det har jag gjort nästan hela livet. Jag älskar teater. För att det ska bli bra teater måste eleverna utveckla sina sceniska förmågor. Vi använder olika metoder för att förbereda oss för teaterns krav. Teater är som fotboll. Det kräver bra spelare som kämpar mot samma mål. Därför är många övningar fokuserade på att skapa god lagkänsla och utveckla samarbete. Röst och kropp ska tränas för att skådespelaren ska kunna förvandla sig till olika roller. Jag är också lärare i moderna språk; franska, spanska och italienska. För mig är språk en fråga om kommunikation. Många som lär sig ett nytt språk tycker det är läskigt att tala på målspråket. Därför använder jag drama som metod i min undervisning. En gång i veckan har vi därför lektion i teatersalen. Med interaktiva övningar vill jag stimulera förmågan att prata franska, spanska eller italienska. Det gör också att många tycker det är kul med språk!

Vad får elever som går just det programmet du jobbar på?

Elever som följer utbildningen på Samhällsprogrammet med estetisk inriktning lär sig färdigheter som ger dem kvalifikationer som efterfrågas i yrkeslivet. Våra elever utvecklar sina personligheter och kan betrakta den komplexa tillvaron från ett konstnärligt perspektiv. De är kreativa vilket gör dem till skickliga problemlösare. De är ofta orädda att pröva på nya utmaningar. En konstnärlig utbildning är lite som forskning. Under skoltiden prövar eleverna saker och ting och utforskar nya vägar. En pjäs till exempel kan aldrig spelas på samma sätt. En känd låt förändras med artisten som framför den. Eleverna utvecklar kritiskt tänkande och förmåga att tolka. De lär sig också att improvisera, en jättebra färdighet för att möta livets alla krav.

 Vad kan du se för utveckling hos de elever som tar studenten?

Eleverna som tar studenten på samhällsprogrammet med estetisk inriktning har genomfört sin utbildning och är redo för högskolestudier eller yrkeslivet. Vi som är deras lärare, har sett hur de utvecklats från årskurs 1 då de fortfarande är väldigt mycket tonåringar till mogna och väl förberedda unga vuxna. Under tre år har de lyckats genomföra ett krävande högskoleförberedande program med allt vad det innebär av studier, läxor, prov samtidigt som de deltagit i olika musikredovisningar, konserter, Luciatåg, utställningar, bildprojekt, teaterprojekt, föreställningar och resor. De har fått vänner för livet och oförglömliga minnen.

Har du några tips till elever som ska börja här på Danderyds gymnasium?

Du som vill studera på Danderyds gymnasium ska vara beredd på att jobba hårt och vara sugen på att skapa nya spännande kontakter. Vår skola ger dig en plattform för att utveckla nya sidor hos dig. Våga vara en personlighet, våga sticka ut. Tänk på att utbildningen blir bättre och roligare om du tar ansvar för dina studier. Du har rätt att påverka och att ha inflytande, men det kan du bara göra om du engagerar dig. Mitt bästa tips för dig som vill börja på Danderyds gymnasium är att läsa. Att läsa tidningar, faktalitteratur, skönlitteratur, ja vad som helst, men läs. Utveckla ditt ordförråd, ditt språk. Med ett rikt språk kan du förflytta berg!