Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Estetisk fördjupning

Vill du kombinera dina högskoleförberedande studier med musik, bild och formgivning eller teater? Hos oss kan du läsa det Samhällsvetenskapliga eller Naturvetenskapliga programmet med en estetisk fördjupning.

Här får du möjlighet att utveckla de kreativa och kommunikativa färdigheter som efterfrågas i yrkeslivet. Du kanske är intresserad av bildkonst och design. Vill du bli bättre på att sjunga och spela ett instrument? Vill utveckla din förmåga att stå inför publik och spela olika roller? Då är en estetisk fördjupning inom musik, bild och formgivning eller teater, i kombination med det Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga programmet, ett utmärkt val för dig. 

Eleverna i de estetiska fördjupningarna deltar i flera gemensamma projekt under studietiden. I utbildningarna ingår besök på teater, museum och konstutställningar.

MUSIK

Här får du utveckla din kreativitet och självkänsla inom musiken, bland annat genom att vi spelar tillsammans. Genom konserter och musikprojekt får du möjlighet att i små grupper spela och sjunga pop, visor, blues, rock, musikal och jazz. Kören är ett viktigt inslag i skolans musiktraditioner. Under hela utbildningen får du också enskild undervisning i mindre grupp i sång eller ditt huvudinstrument

BILD OCH FORMGIVNING

Här fokuserar vi på det fria konstnärliga skapandet, i olika tekniker och material. Du får öva upp ditt kreativa tänkande och har möjlighet att utveckla ditt eget uttryck. Här ingår såväl måleri, teckning och skulptur, som foto, film och digital bild. Vi jobbar med egna utställningar och producerar film.

TEATER

I vår teaterstudio får du öva på att improvisera och testa olika skådespelartekniker. Målet är att skapa karaktärer, sätta upp teaterföreställningar och att utveckla din säkerhet att stå inför publik. Dessa kunskaper kommer till användning i framtida studier och yrken, både inom och utanför teatern.

ANSÖK

När du ansöker till en estetisk fördjupning på Danderyds gymnasium får du göra ett färdighetsprov där du visar dina kunskaper inom ditt valda, estetiska område.

Detta kan innebära att du visar upp din fantastiska alster om du söker bild, framför ett intressant teaterstycke om du söker teater eller spelar en eller flera av dina favoritlåtar om du söker musik. Lärarna på respektive fördjupning bedömer sedan ditt färdighetsprov och det räknas samman med ditt meritvärde som du söker till Danderyds gymnasiums estetiska fördjupningar med.

Ditt prov bedöms från 0 – 360 poäng vilket innebär att ett väl genomfört färdighetsprov kan betyda väldigt mycket. Du måste fortfarande vara behörig för gymnasiet. För att söka till en estetisk fördjupning på Danderyds gymnasium behöver du gå via https://www.gymnasieantagningen.storsthlm.se/Vi kommer sedan att kontakta dig om hur ditt färdighetsprov går till och när du ska genomföra det.

INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN

Instruktioner färdighetsprov teater

Instruktioner färdighetsprov bild och formgivning

Instruktioner färdighetsprov musik