Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Estetisk fördjupning

Musik, Bild och formgivning eller Teater. Här finns en möjlighet för dig som vill kombinera en samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig utbildning med en estetisk inriktning.

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en god grund inför vidare akademiska studier, samtidigt som du får utöva ditt estetiska intresse och utveckla din kreativitet. Utöver den samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga basen, innehåller utbildningen ett estetiskt grundpaket fördelat över tre år.

Bild och formgivning

I inriktningen ligger fokus på det fria konstnärliga skapandet i olika tekniker och material, såväl traditionella (måleri, teckning, skulptur) som samtida (foto, film, digital bild). Du får öva upp ditt kreativa tänkande och har möjlighet att utveckla ditt eget uttryck. Vi jobbar med egna utställningar, producerar film och samarbetar med teater/musik i olika projekt. Vi utnyttjar också möjligheten att ta del av Stockholms aktuella konstscen för att få nya intryck.

Musik

Musikundervisningen strävar efter att stimulera samspel, samarbetsförmåga och att utveckla din kreativitet och självkänsla. Genom konserter och musikprojekt får du möjlighet att i små grupper spela och sjunga pop, visor, blues, rock, musikal och jazz. Kören är ett viktigt inslag i skolans musiktraditioner. Under hela din gymnasietid får du också enskild undervisning på ditt huvudinstrument, som kan vara sång.

Teater

I vår teaterstudio arbetar vi med improvisationer och teknikövningar med syfte att utveckla din förmåga att spela teater och att kommunicera med publiken. Du tillägnar dig kunskap med utgångspunkt i teater som kommer till användning i framtida studier och yrken. Med både allvar och humor prövar vi roller och situationer för att få gamla och nya texter att leva inför publik. Genom att ta del av Stockholms rika teaterliv hittar vi förebilder och får inspiration.