Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Grundsärskolan Atlanten

Atlanten är Kevingeskolans grundsärskoleklass med inriktning mot träningsskola, och omfattar förskoleklass till årskurs 9.

Eftersom Atlanten är en liten enhet - här finns plats för totalt sex elever - har vi stora möjligheter att vara flexibla och anpassa verksamheten efter våra elevers enskilda behov.

Undervisningen äger rum i lokaler som är byggda för verksamheten med taklyftar och höj- och sänkbara bord bland annat.

I träningsskolan går elever med olika grader av utvecklingsstörning och sinsemellan stor variation i utveckling, rörelsehinder och begåvningsnivå. Därför är undervisningen individuellt anpassad. Vi arbetar mycket med kommunikation och motorik liksom olika estetiska uttryck, inte minst musik. På veckoschemat finns exempelvis bad, rullstolsdans och gruppmusik, enskilda arbetspass med motorik och kommunikation samt enskild musik.

Vi tar vara på möjligheten att samarbeta med grundskolan i form av årliga traditioner och fadderverksamhet. Vi har också sedan flera år ett samarbete med förskoleklassen som kommer till oss och har gruppmusik tillsammans med Atlantens elever en gång i veckan vilket är mycket uppskattat.

Heldagsomsorg

Atlanten erbjuder heldagsomsorg, vilket innebär att eleverna kan gå på fritids här hos oss på eftermiddagar och under loven. Vi planerar fritidsverksamheten så att den ska balansera och komplettera det som hänt under skoldagen och innehålla lustfyllda aktiviteter, blandat med lugn och ro.

På Atlanten arbetar för närvarande specialpedagog, sjukgymnast, musikterapeut och fritidspedagog. De flesta av eleverna har också personlig assistent under hela eller delar av dagen, då deras omvårdnadsbehov ofta är stort.

Läroplan för grundsärskolan

Läroplanen innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Läroplan för grundsärskolan

Kontaktpersoner

Lena Backström, specialpedagog
Barbro Netin Olofson, musikterapeut
Annica Åhs, fritidspedagog
sjukgymnast - vakant

08-568 915 19 eller
08-568 919 24

E-post: fornamn.efternamn@danderyd.se