Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Skolval

Föräldrar till blivande förskoleklasselever hälsas välkomna till ett digitalt informationsmöte. Skolval till åk 4 sker via Danderyds kommuns hemsida.

Förskoleklass: De digitala mötena sker på nedanstående tider för våra skolor.

Informationsmöte Långängsskolan 20/1 17:30

Klicka här för att ansluta till mötet 

Anslut till mötet via "Fortsätt i den här webbläsaren" och därefter som gäst.

 

Långängsskolan, onsdag 20 januari kl 17:30

Länkar till ovanstående möten kommer att läggas ut på denna sida.

Under mötet får ni träffa oss i skolledningen samt lyssna på personal från nuvarande förskoleklasser och fritids. Ni kommer även att få information om sådant som:

· skolans vision och värdegrund

· skolans organisation

· hur verksamheten i förskoleklassen är uppbyggd

· fritidsverksamheten

· ansökningsförfarande och urvalsprocess

· gruppsammansättningar

· inskolning

Barn födda 2015 har rätt att börja i förskoleklass.

Mer information om skolvalet hittar du här: 

Skolval 2021, Förskoleklass

 

Val till åk 4 på Stocksundsskolan. Skolan har 4-5 klasser i årskurserna 4-6.

Mer information om skolvalet hittar du här: 

Skolval 2021, åk 4