Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Skolmåltidspolicy

Skollagen

"10 § ... Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra läroverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider."
(Skollag SFS 2010:800 10 kap. Grundskolan)

I enlighet med skollagen ska den mat som serveras på Vasaskolan erbjudas utan särskild avgift för eleven. Maten ska vara näringsriktig samt att anpassad kost ska erbjudas till de elever som behöver det enligt läkarordination eller pga. religiös/kulturell tillhörighet.

Kosten

Den mat som lagas ska vara varierande och baserad på bra råvaror. Maten ska tillagas och förvaras på ett livsmedelssäkert sätt i enlighet med livsmedelsverkets bestämmelser.

Inga begränsningar ska gälla angående den mängd mat som varje elev får äta, dock inom rimliga gränser. Syftet med skolmåltiden är att samtliga barn ska kunna äta sig mätta och på detta sätt orka med hela skoldagen.

Minst två alternativa rätter ska erbjudas varje dag för att skapa valmöjlighet för eleverna och minimera risken att eleverna går från matsalen utan att ha ätit en fullvärdig måltid.

Skolmåltiden

Måltiden ska ske under lugna och ordnade former. Samtliga elever ska äta sin lunch i matsalen (undantag kan ges för barn med särkskilda behov) för att främja den sociala delen av måltiden. Personal som äter tillsammans med elever ska föregå med gott exempel och har även till ansvar att säkerställa att alla elever äter en måltid i matsalen.

Miljöpåverkan

Skolrestaurangen har till uppgift att genom sitt eget arbete minska sin miljöpåverkan, men även informera eleverna om detta samt skapa engagemang hos eleverna. Skolrestaurangen ska vara KRAV-certifierad, och minst 25 % av matbudgeten ska utgöras av den typen av varor.

Elevernas delaktighet

På Vasaskolan ska det finnas ett matråd som består av en representant från varje klass. Elevrepresentanter ska ha möjlighet att framföra elevernas åsikter samt vara med och påverka utbudet och miljön i skolrestaurangen.