Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vasaborg

Vasaborg är en särskild undervisningsgrupp samt grundsärskola 1 – 6 för elever med inlärningsproblematik och diagnos inom autismspektrumtillstånd, AST. Vasaborg är en del av den kommunala F-6-skolan, Vasaskolan i Danderyds kommun.

Vår verksamhet

Då Vasaborg har vuxit så har vi nu möjlighet att ta emot nya elever.

Vasaborg är en särskild undervisningsgrupp samt grundsärskola 1 – 6 för elever med inlärningsproblematik och diagnos inom autismspektrumtillstånd, AST. Vasaborg är en del av den kommunala F-6-skolan, Vasaskolan i Danderyds kommun.

Vasaborgs verksamhet bedrivs i en äldre villa i anslutning till Vasaskolan. Villan ger goda möjligheter till både enskild undervisning, gemenskap och gruppaktiviteter i en lugn och stimulerande miljö. Vi nyttjar även Vasaskolans lokaler och ytor som till exempel slöjd- och musiksal, skolans bibliotek samt skolrestaurangen. Vasaborg har heldagsomsorg och vi varvar arbete med raster, mellanmål, lunch och utevistelse.

Med hjälp av beteendeinriktade insatser, TBA (Tillämpad Beteende Analys), utvecklar eleven viktiga funktioner som språk och kommunikation, lek och sociala färdigheter, skolkunskaper, motoriska förmågor samt vardagsfärdigheter.

Vi på Vasaborg består av erfarna och engagerade resurspedagoger och en specialpedagog. Vi träffas fortlöpande för att analysera, utvärdera, planera och dokumentera vårat arbete med eleverna. Under terminerna får vi fortlöpande handledning av leg. Psykolog och Psykoterapeut Örjan Swahn, Habiliteringsinsats i Uppsala AB. De senaste åren har vi i personalen genomgått utbildning i bl.a.  TBA och PECS.

För elever som utvecklar sina sociala färdigheter finns möjligheten att gå vidare till Sörgården som är en liten undervisningsgrupp som fokuserar på integrering

För mer information kontakta

Specialpedagog Anita Beer,  08-568 914 89

anita.beer@danderyd.se