Parkeringsavgift på infartsparkeringar - vad innebär det?

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 om att införa parkeringsavgifter på infartsparkeringarna i Danderyd. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Så fungerar kommunens infartsparkeringar

Kommunens infartsparkeringar är reserverade för Danderyds medborgare mellan klockan 7.00–16.00 på vardagar. Övrig tid är parkeringarna öppna för samtliga bilister.

Medborgarna i kommunen ansöker om tillstånd för att ställa sig på infartsparkeringarna under dagtid på vardagar.

SL har också en infartsparkering. Den ligger vid Djursholms Ösby station på Norevägen med 92 platser.

När införs parkeringsavgiften?

Det är inte bestämt vilket datum parkeringsavgiften ska börja gälla. Det som är säkert är att inga avgifter kommer tas ut under januari 2020. Information om när parkeringsavgiften börjar gälla kommer att finnas på webben och på plats vid parkeringarna.

Vad kommer det att kosta?

Under tiden mellan 7.00-16.00 kommer det att kosta 5 kronor per timme och maximalt 30 kronor om dagen att parkera på infartsparkeringarna.  

Avgiften kommer betalas via sms eller genom en app-tjänst från parkeringsbolag. Dessa kommer vara tydligt placerade på parkeringarna.

Infartsparkeringen vid Vendevägen kommer att vara gratis och tillgänglig för alla bilister under ett antal sommarveckor, från den 1 juli till 31 juli varje år.

Frågor & svar

Varför införs parkeringsavgift?

Den främsta anledningen för är att påverka trafiksituationen och rotationen på infartsparkeringarna.

I dagsläget är parkeringarna eftertraktade av invånarna i kommunen och platserna fylls upp tidigt på dagen.

Genom att införa parkeringsavgifter ger det ett incitament för bilister att ändra parkeringsvanor. Det skapar i sin tur utrymme för de som behöver ställa bilen på en infartsparkering.

Syftet är också att skapa ett incitament för fler invånare att välja alternativa färdmedel hela vägen. Att helt enkelt att ändra vanor för att öka rotationen på parkeringarna.

Leder inte detta till att fler tar bilen hela vägen till jobbet?

Trängselskatten vid rusningstrafik är fortfarande cirka dubbelt så dyr som maxtaxan på infartsparkeringarna. Det kostar även pengar att parkera i andra kommuner. Förhoppningsvis tar därför inte fler Danderydsbor bilen hela vägen till jobbet.

Syftet med infartsparkeringarna är i grund och botten att de som har längre till alternativa färdmedel ska kunna ta bilen dit och ställa den där.

Genom att införa parkeringsavgifter är tanken att öka rotationen på parkeringarna så att de som verkligen behöver ställa bilen kan göra det.

Det är också ett incitament för att få fler att använda alternativa färdmedel hela vägen vilket är det bästa för den gemensamma miljön.

 

Hur ska avgiften tas ut?

Parkeringsavgiften betalas in via ett digitalt betalningssystem. Det går att välja om man vill betala genom att skicka ett SMS eller om man hellre betalar via en app i mobiltelefonen.

Vilka infartsparkeringar gäller det?

Samtliga infartsparkeringar; Mörby Station, Stocksund på Stockholmsvägen, Djursholms Ösby på Valevägen och Vendevägen vid Danderyds sjukhus (tidigare kallad Hortus).

Hänger det här ihop med kommunens förändrade ekonomi?

Frågan om parkeringsavgifter i kommunen har varit aktuell en tid. Det har inte gjorts någon översyn av de generella parkeringsavgifterna på mer än 10 år. Tekniska kontoret fick därför under våren i uppdrag av tekniska nämnden att börja se över avgifterna.

När det gäller infartsparkeringarna är de idag avgiftsfria vilket innebär att de inte bär sina egna kostnader.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.