Förslag: Parkeringsavgift på infartsparkeringar - vad innebär det?

Det finns ett förslag i kommunen om att införa parkeringsavgifter på infartsparkeringarna i Danderyd. Men vad innebär förslaget egentligen? Vad är anledningen?

Den 25 september 2019 tog tekniska nämnden beslut om att förslaget borde införas. Kommunfullmäktige tog beslut på samma linje den 9 december.

Här kan du läsa om vad förslaget innebär.

Så fungerar kommunens infartsparkeringar

Danderyds kommun har fyra infartsparkeringar, samtliga är idag avgiftsfria. Syftet med infartsparkeringarna är att göra det möjligt för kommuninvånare att parkera bilen och byta till närliggande alternativa färdmedel som tunnelbana, buss eller pendeltåg.

Totalt rör det sig om 531 platser. 60 platser vid Mörby Station, Ringen, 36 platser i Stocksund på Stockholmsvägen 2, 56 platser vid Djursholms Ösby på Valevägen och 379 platser på infartsparkeringen på Vendevägen vid Danderyds sjukhus (tidigare kallad Hortus).

Kommunens infartsparkeringar är reserverade för Danderyds medborgare mellan klockan 7.00–16.00 på vardagar, förutom vardagar under sommarveckorna. Övrig tid är parkeringarna öppna för samtliga bilister.

Medborgarna i kommunen ansöker om tillstånd för att ställa sig på infartsparkeringarna under dagtid på vardagar.

SL har också en infartsparkering. Den ligger vid Djursholms Ösby station på Norevägen med 92 platser.

Vad handlar förslaget om?

Det handlar om att införa parkeringsavgifter på kommunens infartsparkeringar. Förslaget innebär att det skulle kosta 5 kr i timmen och maximalt 30 kr per dag mellan klockan kl. 7.00 – 16.00 på vardagar.

Infartsparkeringen vid Vendevägen skulle fortsätta att vara gratis och tillgänglig för alla bilister under ett antal sommarveckor, från den juli till 31 juli varje år.

Det är tekniska nämnden som beslutat att föreslå införandet av parkeringsavgifter. Men eftersom det rör avgifter i kommunen är det kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Frågor & svar

Varför vill man införa förslaget?

För att påverka trafiksituationen på parkeringarna

En anledning är att påverka trafiksituationen och rotationen på infartsparkeringarna.

I dagsläget är parkeringarna eftertraktade av invånarna i kommunen och platserna fylls upp tidigt på dagen.

Genom att införa parkeringsavgifter ger det ett incitament för bilister att ändra parkeringsvanor. Det skapar i sin tur utrymme för de som behöver ställa bilen på en infartsparkering.

Syftet är också att skapa ett incitament för fler invånare att välja alternativa färdmedel hela vägen. Att helt enkelt att ändra vanor för att öka rotationen på parkeringarna.

För att parkeringarna ska bära sina egna kostnader

En annan anledning är att kostnaderna för infartsparkeringarna.

Ett vanligt upplägg för parkeringsplatser är att de bär sina egna kostnader för t ex snöröjning och underhåll. Eftersom infartsparkeringarna idag är avgiftsfria innebär det att parkeringarna subventioneras samtidigt som kostnaderna för underhållet är höga.

Vid snöröjning behöver t ex snön lastas bort med maskiner och köras till snötipp för att inte antalet parkeringsplatser ska minska. Genom att införa en avgift kan parkeringarna bära sina egna kostnader.

 

Men infartsparkeringarna är ju till för att fler ska undvika att ta bilen?

Det stämmer att syftet med infartsparkeringarna är att de som har längre till alternativa färdmedel ska kunna ta bilen dit och ställa den där.

Genom att införa parkeringsavgifter är tanken att öka rotationen på parkeringarna så att de som verkligen behöver ställa bilen kan göra det.

Det är också ett incitament för att få fler att använda alternativa färdmedel hela vägen vilket är det bästa för den gemensamma miljön.

Hur ser det ut i andra kommuner?

Det är vanligt att ha parkeringsavgifter på infartsparkeringarna. Så här ser uppläggen ut i några av grannkommunerna:

  • Upplands-Väsby: 20 kronor om dagen.
  • Sollentuna: 20kr/12 timmar.
  • Huddinge: Månadsbiljett SL, gratis till 04.00. Utan SL-kort, 10 kronor i
  • timmen och max 40 kronor per dygn.
  • Upplands-bro: 5 kr /timmen.
  • Stockholm: Frescativägen/Bergiusvägen, under Roslagsvägen.
  • Om ankomst sker kl. 05.00 – 09.00 ger 15 kr tid till 24.00. Övrig tid: 20 kr per timme.
  • Ropsten Gasverksvägen, mitt emot T-bana Ropsten
  • Taxa: 50 kr/ dygn eller 15 kr/timme. 16 dygn kostar 500 kr.
När införs parkeringsavgifterna?

Om förslaget går igenom införs parkeringsavgifterna efter årsskiftet. Exakt när är inte klart ännu.

Hur ska avgiften tas ut?

Om förslaget går igenom betalas parkeringsavgiften in via ett digitalt betalningssystem. Det går att välja om man vill betala genom att skicka ett SMS eller om man hellre betalar via en app i mobiltelefonen.

Vilka infartsparkeringar gäller det?

Samtliga infartsparkeringar; Mörby Station, Stocksund på Stockholmsvägen, Djursholms Ösby på Valevägen och Vendevägen vid Danderyds sjukhus (tidigare kallad Hortus).

Vem har bestämt det här?

Det är fortfarande enbart ett förslag. Det är tekniska nämnden som har beslutat att parkeringsavgifterna ska införas, men eftersom det rör avgifter i kommunen så ska förslaget vidare till kommunfullmäktige. De har tagit beslut på samma linje som tekniska nämnden.

Hänger det här ihop med kommunens förändrade ekonomi?

Frågan om parkeringsavgifter i kommunen har varit aktuell en tid. Det har inte gjorts någon översyn av de generella parkeringsavgifterna på mer än 10 år. Tekniska kontoret fick därför under våren i uppdrag av tekniska nämnden att börja se över avgifterna.

När det gäller infartsparkeringarna är de idag avgiftsfria vilket innebär att de inte bär sina egna kostnader.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.