Hastighetsplan

Den nya hastighetsplanen som antogs 2012 kommer gradvis att införas i kommunen. Planen baseras på idéen om "rätt fart i staden", vilket innebär att hastighetsgränser anpassas efter vägens utformning och relationen mellan bilar och oskyddade trafikanter.

Hastighetsplanen använder de nya hastighetsgränserna 40, 60 och 80 km/tim och så vidare. Ett antal vägar kommer att skyltas om till 40 km/tim, vilket framförallt berör kommunens huvudvägnät. De befintliga och mycket uppskattade 30 km/tim-zonerna kommer inte att påverkas. 

Se vägsträckor som skyltas om till 40 km/h

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2018-07-02

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.