Mer om projektet

Genom sin kunskap och sina egna erfarenheter kan ungdomarna komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Syftet med Danderyd lyssnar är att få Danderyds ungdomar att berätta hur de har det och hur de mår. Genom sin kunskap och sina egna erfarenheter kan de komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Projektplan för Danderyd lyssnar

Kontaktpersoner

Ungdomarna kommer genom Danderyd lyssnar kunna ge de vuxna nycklarna in till sin värld, samtidigt som de får känna att de kan ta ansvar för sin egen framtid och är delaktiga i aktuella ungdomsfrågor.

Danderyd lyssnar har genomförs på två skolor i Danderyd; Viktor Rydbergs gymnasium samt Danderyds gymnasium.

Danderyd lyssnar på Viktor Rydbergs gymnasium

Danderyd lyssnar på Danderyds gymnasium

Skolans roll

Elever vid Viktor Rydbergs gymnasium (VRG) och Danderyds gymnasium sätter sin prägel på projektet utifrån Stockholmsenkäten och inledande insatser från Danderyds kommun och Mary Juusela med Lika Olika-metoden.

Ungdomarna driver och utför uppgiften som skolprojekt i workshopform. Resultatet kommer sedan att presenteras för föräldrar, högstadieelever, övriga Danderydsbor samt politiker, genom till exempel föreläsningar och kreativa uttryck.

Resultatet

Danderyd lyssnar kommer att generera ny kunskap till alla som arbetar med ungdomar och ungdomsfrågor och resultatet från projektet kommer att användas i kommunens framtida ungdomsarbete.

Målet är att utveckla en ny metod som beskriver hur ungdomar kan bemötas och användas som kraft i ungdomsfrågor.

Fakta om ungdomar i Danderyd

Stockholmsenkäten är en omfattande enkätundersökning som genomförs vartannat år bland elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Här är resultaten från den senaste undersökningen som gjordes 2018.

Stockholmsenkäten 2018 - elever boende i Danderyds kommun

Stockholmsenkäten 2018 - elever i skolor i Danderyds kommun

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2018-09-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.