Modersmålsundervisning

killar och tjejer
Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan, men även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Ansökan om modersmålsundervisning lämnas till rektor. Skolan skickar ansökan vidare till Kevingeskolan, som anordnar undervisningen. 

Kevingeskolan

För att ha rätt att delta i modersmålsundervisning ska språket vara ett levande språk som dagligen används hemma. Minst en av föräldrarna ska ha språket som modersmål. Adopterade barn med annat modersmål än svenska har också rätt till modersmålsundervisning. 

Det ska finnas minst fem elever i kommunen som ska läsa språket för att undervisningen ska kunna starta (detta gäller dock inte för något av de nationella minoritetsspråken eller nordiska språk). 

Studiehandledning på modersmålet

För elever som nyligen har kommit till Sverige, och därför inte tillräckligt bra kan följa undervisningen på svenska finns möjligheten att få undervisningen förklarad på modersmålet, och detta kallas studiehandledning. Det är rektor som beslutar om studiehandledning som särskilt stöd för eleven. Det innebär att det ingår i det åtgärdsprogram som skolan ska skriva för eleven. 

Förberedelseklass

Ett alternativ för elever som är nyanlända i Sverige, och som behöver lära sig svenska samtidigt som de kommer in i den svenska skolan finns det en förberedelseklass på Kevingeskolan. Den är till för elever i årskurs 2-6, och där går eleven en kortare tid tills det är möjligt att gå ut i en vanlig klass i den skola som föräldrarna väljer.

Yngre elever i förskoleklass eller årskurs 1 börjar på den skola som familjen väljer.

Högstadieelever rekommenderas att välja Mörbyskolan. 

Mörbyskolan

Nyanlända gymnasielever kan gå ett introduktionsprogram på Danderyds gymnasium.

Mer information

Ansökan om modersmålsundervisning

Uppsägning av modersmålsundervisning

Ansökan om studiehandledning

Riktlinjer för mottagande av nyanlända

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Modersmålsundervisning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.