Nämnder i Danderyds kommun

I Danderyds kommun finns 11 politiskt tillsatta nämnder. Nämnderna utses av kommunfullmäktige och är den politiska ledningen för ett utpekat kommunalt område.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för. De nämnder som kommunen måste ha är kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndare.

Nämndernas uppgift är att

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Under varje nämnd finns en förvaltning med tjänstemän som förbereder ärenden och genomför de beslut som fattas. Barn- och utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Kommunstyrelsen Krisledningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Produktionsstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden

 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nämnder i Danderyds kommun

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.