Lustfyllt, lekfullt och prisat lärande

2013-08-23 09:41

Fritidshemmen på Ekeby och Svalnäs skolor fick lagom till skolstarten ta emot Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse 2013. Tidigare i samma vecka lämnades ett hedersomnämnande till Vendestigens skola.

Inger Olsson-Blomberg, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, delade ut priset till fritidshemmens personal med motiveringen:

Arbetsmodellen i projektet ”Lustfyllt, lekfullt lärande på fritidshemmet” har varit en demokratisk och effektiv processutbildning som uppskattats av deltagarna, som har fått ökad förståelse för uppdraget och utvecklat sitt yrkeskunnande. Fritidshemspersonalens stora engagemang och vilja att utvecklas har lett till förbättringar av den pedagogiska vardagspraktiken på varje fritidshem och nått varje elev. Projektet har ökat samarbetet mellan fritidshemmen och givit arbetsglädje.

Tidigare i samma vecka lämnades ett hedersomnämnande till Vendestigens skola för deras arbete med matematikundervisningen. Motiveringen löd:

Vendestigens Skola har under läsåret 2012-13 systematiskt arbetat med matematik i alla åldrar både åldershomogent, åldersblandat, enskilt i små och större grupper. De har arbetat både laborativt och teoretiskt. De har talat matematik och använt matematiska termer. De har provat, genomfört och utvärderat kontinuerligt under hela läsåret. De har arbetat i projektform, ämnesvis och ämnesintegrerat och samarbetat med förskolan.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Lustfyllt, lekfullt och prisat lärande

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.