SLs åtgärder för bättre busstrafik

2013-02-24 10:31

Stora bussförseningar har förekommit efter att Arriva januari 2013 tog över entreprenörsdriften av kollektivtrafiken i nordöstra Stockholm. Danderyd har tillsammans med övrigt berörda kommuner talat med SL om vikten att snabbt komma till rätta med problemen. Här följer en statusuppdatering från SL om aktuell status 1 mars och vad de gör för att lösa kvarstående förseningar i busstrafiken.

Nedan SLs information om förbättringsåtgärder för busstrafiken i Norrort

Jag vill det här brevet ge en orientering om vad som har gjorts den senaste veckan och vad som görs framledes för att busstrafiken ska rulla normalt igen.

Söndagen den 24 februari genomförde Arriva en genomgripande förändring av bussförarnas tjänster i Norrort utifrån de trafikavvikelser som varit och de synpunkter som inkommit från trafikpersonal och kunder. För bussförarna innebär omläggningen bland annat färre avlösningar och bussbyten och för kunderna ska omläggningen innebära en mer stabil trafik. Arriva har också genomfört arbetsplatsmöten, där ytterligare förbättringsförslag tagits upp i samverkan med personalen.

När det gäller tekniska problem med bussar har dessa succesivt åtgärdats och det råder nu ingen fordonsbrist.

De kontroller SL gör visar att antalet inställda turer under vecka 9 är markant färre än föregående veckor.

Antalet kundklagomål på trafiken i Norrort till SL Kundtjänst har också minskat och är nu på samma nivå som för SL:s övriga busstrafikutövare.

SL kommer under vecka 10 göra en större kontroll av trafiken i Norrort. Skulle det mot förmodan vara fortsatt störningar i trafiken har SL en plan för hur vi snabbt kan få till förstärkningar.

Jag beklagar de störningar som drabbat många resenärer, men försäkrar att jag gör mitt yttersta för att lösa situationen. Tack för ert tålamod.

Med vänliga hälsningar

Anders Lindström, SLs förvaltningschef och VD
(daterat 1 mars 2013)

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: SLs åtgärder för bättre busstrafik

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.