Vägarbete på Stockholmsvägen 29 – 33

2013-11-11 09:00

Tekniska kontoret har inlett vägarbete på Stockholmsvägen 29 – 33 där trottoaren förlängs från korsningen med Stockbyvägen till infarten till Stockholmsvägen 33 samt att reparation och byte utförs av infarter.

Genom att arbetet är signalreglerat kommer det att medföra lite väntan vid stoppljusen, och arbetet beräknas pågå ca 10 - 12 dagar.

Tekniska kontoret beklagar olägenheten med trafiksignalerna men av säkerhet för arbetarna på vägen är det nödvändigt och projektet kommer att ge en mycket säkrare gångväg till fastigheterna då det i dag saknas gångbana.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Vägarbete på Stockholmsvägen 29 – 33

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.