Danderyds gymnasieelever i topp i nationell rapport

2013-11-11 08:00

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport Öppna Jämförelser Gymnasieskolan 2013 har Danderyds gymnasielever högsta genomsnittliga betygspoäng i landet. I Danderyd går också fler elever vidare till högre utbildning än i resten av Sverige.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar nu rapporten Öppna Jämförelser Gymnasieskolan 2013. SKL betonar i rapporten att en fullföljd gymnasieutbildning är en nödvändig grund att få en god start i arbetslivet. Alltför många svenska elever avslutar idag gymnasiet utan en fullständig utbildning.

Danderyds gymnasieelever uppvisar fortsatt ett högt engagemang för sin utbildning. Av de i Danderyds kommun folkbokförda gymnasieeleverna har 87,5 procent fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år, vilket är det sjätte bästa resultatet i landet. De har då upparbetet den högsta genomsnittliga betygspoängen av landets samtliga kommuner. 72,1 procent av de i Danderyd folkbokförda gymnasieeleverna går vidare till studier på högskola eller universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning, vilket är den högsta andelen i landet. 

Öppna Jämförelser Gymnasieskolan 2013 är den sjätte rapporten om gymnasieskolan, där resultat och resurser mellan Sveriges kommuner jämförs för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling. Utöver elevernas resultat och utbildningsmönster har SKL i sin rapport analyserat olika utvecklingsprojekt i skolan. De lyfter även fram några exempel på projekt och åtgärder som anordnas för att få fler ungdomar i arbete.

Ladda ned Öppna Jämförelser Gymnasieskolan 2013 (pdf 3 MB)

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyds gymnasieelever i topp i nationell rapport

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.