Orsaken till döda fiskar i Edsviken är syrefattigt vatten

2014-09-08 16:31

Det finns ingen anledning att misstänka att utsläpp av avloppsvatten eller bygget vid Sollentunavallen har orsakat fiskdöden i Edsviken. Danderyds kommun upphäver därmed avrådan från bad och fiske i Edsviken.

Sedan döda fiskar påträffats i Edsviken har Sollentuna kommun startat en utredning kring vad det kan bero på.  Svaren från utredningarna visar just nu att:

• fiskdöden troligtvis orsakats av syrebrist
• det inte finns anledning att misstänka utsläpp av avloppsvatten eller bygget vid Sollentunavallen har orsakat situationen i Edsviken.

Det undre vattenskiktet längs med botten på Edsviken är syrefattigt vilket till stor del beror på övergödning. Varma temperaturer, som det har varit i sommar, kan leda till en uppdelning mellan det övre syrerika vattnet och det undre syrefattiga vattnet. När det syrefattiga vattnet blandas med ytvattnet, där fiskarna lever, kan det orsaka syrebrist för fiskarna längst in i Edsviken.
Danderyds kommun upphäver därmed avrådan från bad och fiske i Edsviken.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Orsaken till döda fiskar i Edsviken är syrefattigt vatten

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.