Ekologiska samband kartlagda i norrort

2014-12-02 13:24

Flera kommuner i norrort har tillsammans gått ihop och analyserat hur tre olika naturtypers djur kan röra sig i Rösjökilen och angränsande bebyggelseområden. Analysen visar på att Danderyd har friska fina ekosystem.

Rösjökilen kallas det skogs- och naturområde som sträcker sig upp mellan Danderyd, Sollentuna, Täby, Vallentuna till Upplands Väsby. Rinkebyskogen utgör den södra spetsen av Röskökilens sammanhängande naturområde.

För att göra denna analys har tre olika nätverk av natur identifierats. Varje naturtyp representeras av en djurgrupp – Bin som lever i död ved, Fladdermössens reproduktionslokaler, och sällsynta skalbaggar som måste ha äldre solbelyst tall för att överleva.

Genom att se hur livsmiljöerna hänger ihop med varandra går det att komma fram till om, och i sådana fall var, dessa djur har det svårt att kunna ta sig fram och därmed överleva långsiktigt. Om det t.ex. saknas solbelyst äldre tall i ett större område så har alla djur som kräver denna miljö svårt att ta sig mellan dessa "öar" av glest stående tallar i landskapet. Det bildas ett svagt samband på en sådan plats.

För Danderyds del så kan vi glädjande nog se att vi har rikligt med solbelyst tall, och att vi inom kommunen inte har några svaga samband av denna fina naturmiljö. För bin och andra djur som kräver kombinationen av död ved och blomrika marker har vi också ett mycket gott läge. Vi har också för Rösjökilens del viktiga reproduktionsområden för fladdermöss i Rinkebyskogens våtmarker. Fladdermöss finns också i vår kommun utanför Rösjökilen, t.ex. vid Altorp, Ekebysjön och Svalnäs kuststräcka.

Danderyd har friska fina ekosystem att ta väl hand om. När det gäller solbelyst tall, död ved och blomrikedom har vi en mycket fin natur att gemensamt förvalta.

Under planering är också kartläggning av vår finaste och mest exklusiva livsmiljö, den ekskog som sträcker sig över Djurgården och Danderyd. Danderyd har redan förberett ett underlag för denna analys eftersom denna naturtyp är så rik på sällsynta och hotade djur, som vi just nu har mitt ibland oss.

Läs resultaten av studien Ekologiskt landskapssamband i Rösjökilen

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ekologiska samband kartlagda i norrort

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.