Pågående insatser för flyktinghjälp

2015-10-09 14:11

Vi är mycket glada för det helhjärtade engagemang danderydsborna visar för att hjälpa till med olika stödinsatser för ensamkommande barn och andra flyktingar. Här följer en liten sammanfattning om pågående insatser.

Länsstyrelsen och Migrationsverket

Meddelande har nu i dagarna gått ut om att alla Sveriges kommuner ska efterforska vilka eventuella lediga fastigheter/lokaler som idag finns tillgängliga för att ta emot nyanlända flyktingar som är i transit. Med transit avses här att nyanlända ska ha någonstans att bo i väntan på att få sin asylansökan registrerad för ett mer stadigvarande boende via beslut från Migrationsverket. Danderyds kommun arbetar nu intensivt med att ta fram förslag på tillgängliga fastigheter/lokaler i kommunen.

Socialkontoret


Familjehem/Kontaktperson
Socialkontoret har senaste veckorna mottagit ett stort intresse från familjer som vill vara kontaktperson, familjehem eller jourhem. Vi är mycket tacksamma och glada för detta då behovet är stort och vi utreder dem löpande så fort vi kan. För att bli familjehem behöver man kunna erbjuda en stabil och trygg familjesituation. Som familjehem får ni utbildning, handledning och stöd av oss. I år fram till början av oktober 2015 har 55 familjer anmält intresse för att bli familjehem men vi tar väldigt gärna emot ytterligare intresseanmälningar.

God man
För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Telefonnummer till Överförmyndarnämnden i Danderyds kommun för mer information om att vara God man, 08-568 910 15.

Danderyds kommuns Socialkontor nås för mer information via växeln på telefon 08-568 910 00.


Exempel på initiativ av föreningar och organisationer i kommunen


Danderyds församling
välkomnar personer som vill hjälpa till och engagera sig på något sätt i för flyktingar. Ett Prata svenska-café  har startats i församlingens café där Cecilia Sylten är kontaktperson.  Ytterligare ett Prata svenska-café planeras i Andrum i Mörby centrum. Om du vill bli volontär och hjälpa till i församlingens språkcafé eller bli kontaktperson eller annat hör av dig till Elisabeth Stenberg, 08-569 957 21.

Skänka pengar, kläder och saker samordnas inte av Danderyds kommun men se gärna vilka aktuella möjligheter som finns via de ideella hjälporganisationerna i Danderyd.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Pågående insatser för flyktinghjälp

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.