Jämförelser för att bli bättre

2015-06-30 10:26

Att jämföra Danderyds kommuns resultat med andra kommuners resultat utgör en viktig del av vårt förbättringsarbete. Förbättringsåtgärder tillsammans med förväntade effekter har sammanställts i ett dokument som utgör underlag för diskussion och vidare utvecklingsarbete.

Genom undersökningar riktade till exempelvis kommunens invånare, kunder i våra verksamheter och våra medarbetare får vi indikatorer på hur andra upplever att vi som kommun fullföljer vårt uppdrag. Svaren i dessa undersökningar utgör tillsammans med annan inhämtad fakta viktigt underlag i vårt förbättringsarbete. Utöver att jämföra våra egna resultat över tid är jämförelse med andra kommuner en viktig del i förbättringsarbetet. Att ta del av hur andra kommuner löser sina utmaningar ger inspiration till förnyade arbetssätt.

Ett område som vi kommer ägna särskild uppmärksamhet är tillgänglighet och bemötande för den som vill komma i kontakt med oss, och då i första hand via telefon och e-post.

I dokumentet ”Kommunens kvalitet i korthet 2014. Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare” har vi sammanställt konkreta åtgärder och förväntade effekter av dessa för ett antal aspekter utifrån den nationella jämförelsen ”Kommuners kvalitet i korthet”. Dokumentet är tänkt att ge en överskådlig bild av hur Danderyds kommun står sig jämfört med andra och vad vi gör för att bli bättre.

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Jämförelser för att bli bättre

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.