Samråd för snabbcykelstråk mellan Frescati och Mörby centrum

2015-08-25 14:15

Nu finns samrådsunderlaget tillgängligt på Information Danderyd i Mörby centrum 25 augusti - 17 september. Ambitionen är att bygga ett så kallat snabbcykelstråk med hög trafiksäkerhet och utrymme för fler trafikanter än i dag.

Synpunkter

Vill du lämna synpunkter på samrådsunderlaget ska det vara Trafikverket tillhanda senast 17 september, mejla till alternativt skicka brev till Trafikverket, ärendemottagningen, box 810, 781 28 Borlänge. Märk ditt brev med ärendenummer TRV 2015/67873.

Mer information

Besök gärna projektets webbsida www.trafikverket.se/frescati-morby eller kontakta Gulhan Peker, projektledare, eller 010-123 71 54.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Samråd för snabbcykelstråk mellan Frescati och Mörby centrum

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.