Sprängningar i bergrum vid Annebergs transformatorstation

2016-09-26 11:52

Svenska kraftnät bygger ett förrådsutrymme i ett befintligt bergrum i Anneberg. Förrådet byggs för reservkablar och annan utrustning som krävs för att underhålla stamnätet för att på så sätt minska risken för störningar och elavbrott.

Bergrummet har tidigare använts för att lagra sand för vägar, men utnyttjas inte längre.

Arbetet med att bygga ut och anpassa bergrummet påbörjades i augusti 2016 och kommer att pågå fram till våren 2017.

Från oktober 2016 till februari 2017 kommer Svenska kraftnäts entreprenör Strabag att borra och spränga i bergrummet vilket medför viss risk för störningar i form av ljud och vibrationer i närheten av bergrummet.

Under hela byggperioden kommer trafiken att öka i området på grund av transporter till och från byggarbetsplatsen. Detta gäller främst Enebybergsvägen söder om byggarbetsplatsen.

Mer information om projektet finns på Svenska kraftnäts webbplats: www.svk.se/bergrumanneberg

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Sprängningar i bergrum vid Annebergs transformatorstation

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.