400 nya bostäder vid östra Mörbylund

2017-06-21 13:23

östra mörbylund

Förslag för Östra Mörbylund. Illustration ETTELVA Arkitekter.

Detaljplanen för östra Mörbylund antogs av kommunfullmäktige den 19 juni. Efter att planen vunnit laga kraft och bygglov beviljats, vilket beräknas kunna ske 2018, kan utbyggnad av cirka 400 nya bostäder och en ny förskola påbörjas.

Husen kommer att variera mellan fem och 13 våningar. De första bostäderna kan vara färdiga 2020 och det sista kvarteret 2022. Detaljplanen möjliggör också påbyggnad av bostäder på kommunens fastighet där förskolan Prästkragen ligger.

Läs mer om projektet                          

Bakgrund

I översiktsplanen anges att områdets användning är bebyggelseområde. Planområdet angränsar till det område runt E18 som enligt översiktsplanen anges som utvecklingsområde.

Kommunstyrelsen har den 14 januari 2013 § 6 gett byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för Sjukhuset 9 och 10. Den 9 juni 2014 gav kommunstyrelsen ett planuppdrag om att utöka planområdet till att även omfatta angränsande fastigheter, bland annat kommunens fastighet Sjukhuset 4. Samråd för program genomfördes 5 november 2013 till 7 januari 2014 och samråd för detaljplanen genomfördes 9 november 2015 till 16 januari 2016. Detaljplanen har varit utställd för granskning  28 juni 2016 till 20 september 2016.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: 400 nya bostäder vid östra Mörbylund

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.