Ingen vattenbrist i Danderyd

2017-05-31 09:54

Vattenkran

Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att det kommer att bli brist på vatten i Danderyd i sommar. I Danderyd är vi lyckligt lottade. Om du besöker någon annan kommun, följ de rekommendationer som gäller där.

Danderyds kommun tar dricksvatten från Mälaren. Danderyds kommunalförbund Norrvatten renar vattnet innan det når kranarna i Danderyd. Det är alltså inget grundvatten som är vår vattentäkt och det finns därför ingenting som tyder på någon vattenbrist för Danderyd i sommar.

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, är en myndighet som ansvarar för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Läs mer om aktuella grundvattennivåer på deras webbplats:

SGU

Läs mer om vatten i Danderyd:

Dagvatten

Dricksvatten

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ingen vattenbrist i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.