Förberedande kurser

Här hittar du ett antal kurser som ligger utanför de vanliga terminskurserna. Kurserna är öppna för alla som uppfyller angiven ålder och förkunskaper. Syftet är att ge en förberedelse till de som önskar söka in på specifik skola/klass. Notera att det kan tillkomma kurser under läsåret - du hittar dem i så fall i kurskatalogen!