Avgifter och bokningsvillkor

Kulturskolans verksamhet bedrivs på uppdrag av kommunen och är i första hand till för barn/unga boende i Danderyd eller som går i skola i Danderyd.

Du hittar och bokar våra kurser i vår kurskatalog!

Bokning av plats sker genom att du köper en plats via vår kurskatalog samtidigt som du uppfyller krav på ålder och eventuella förkunskaper. Köpet genomförs och är definitivt när du godkänner kursen för betalning via faktura (se betalningsvillkor nedan, under villkor).

Vi har inget kösystem, saknar kursen lediga platser, kan du dock göra en intresseanmälan. Det innebär att du får ett mail när nya platser läggs upp i kurskatalogen.

Alla kurser gäller endast en termin.
För att fortsätta på kulturskolan kommande termin, måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" via målsmanskontot i  Studyalong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.

KURSKATALOG

 

  De terminsavgifter som gäller för Kulturskolan bestäms av Kultur- och fritidsnämnden i Danderyds kommun. Avgifterna debiteras per termin och faktureras under terminen. 

  För läsåret 2017 gäller följande terminsavgifter:

  Ämne

  Omfattning

  Avgift

  Instrument, Sång, Teater
  Rockskola, Bild/Form, Dans,
  Stråk/Brasslek, Minimusikal,
  Musik/media, Film, Blås/Flöjtverkstad,
  Teaterverkstad, Teaterlinjen

  per termin

  1.720 kr*

  Körsång

  per termin

  1.000 kr*

  MellanMusikal 
  Barndans, barnbalett 2-5 år
  Studioteknik/Musikproduktion
  Musikalensemble

  per termin
  per termin
  10 ggr
  per termin

  2.445 kr*
  1.550 kr*
  2.000 kr
  3.000 kr*

  Intensivkurs, förberedande

  7 lektioner

  1.400 kr

  Orkester

  Ingår i ensemblelinjen  

  Instrumenthyra

  per termin

  515 kr**

  Mitterminsstart: Elever som erbjuds plats efter
  den 1 april respektive 1 november erhåller
  justerad terminsavgift. Därutöver justeras inte
  avgifterna under pågående termin.

  halv termin

  860 kr


  * Garanterade tillfällen

  Elever som undervisas i kurser/ämnen med hel terminsavgift garanteras minst 26 erbjudna tillfällen per läsår (ht+vt). Med "tillfälle" avses en lektion, framträdande, repetitioner etc. Med erbjudna menar vi att läraren finns på anvisad tid och plats. Gäller ej baby-, barn- och vuxengrupper eller kortare kurser. 

  **Instrumenthyra

  Hyra debiteras från och med utkvitterandet samt för varje påbörjad termin. Halv avgift förekommer inte. För varje påbörjad termin debiteras full avgift.

  VILLKOR

  Villkor för att boka och delta i Kulturskolans kurser
  Samtliga elever samt minst en målsman per elev måste registera ett konto i StudyAlong. Detta för att kunna boka, betala samt få löpande information som berör de kurser som eleven deltar i. 

  Vad är StudyAlong?

  StudyAlong.se är ett system framtaget för Sveriges kultur- och musikskolor bestående av fyra integrerade delar: kurskatalog - adminverktyg - lärplattform - undervisningsmaterial.
  Danderyds Kulturskola använder sig av StudyAlong för att erbjuda kursplatser via kurskatalogen samt för att administrera bokning, bekräftelse, betalning av och information om kurser. För detta ändamål krävs att samtliga elever samt minst en målsman per elev registrerar konton i StudyAlong. Kulturskolans lärare använder StudyAlong för att dels kommunicera och informera såväl elever som föräldrar om undervisningen samt för att dela noter, texter och musik med sina elever på ett lagligt sätt.

  Varför registrera personnummer?
  Anledning att registrera personnummer är att fastslå att eleven är folkbokförd i Danderyd via SPAR-slagning, alternativt går i skola i Danderyd och därmed har rätt att få ta del av Danderyds Kulturskolas subventionerade verksamhet. 

  Personuppgiftsansvar och tillgång till data
  PlayAlong AB är enligt avtal personuppgiftsbiträde för Danderyds kommun (i enlighet med §30 Personuppgiftslagen 1998:204). PlayAlong AB äger systemet StudyAlong, Danderyds kommun äger datan. Såväl PlayAlong som Danderyds Kulturskola har tillgång till datan.

  Boknings- och betalningsvillkor

  Priser
  Priset för kulturskolans kurser framgår i kurskatalogen och anges alltid inklusive moms. 
I kundvagnen visas det totala priset samt eventuella övriga avgifter inklusive moms. Betalningsvillkor finns angivet i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

  Köpprocessen och betalningsvillkor
  Köpet genomförs och bokningen är definitiv när du godkänner betalning via faktura. Fakturan skickas hem inom 60 dagar efter bokning av kurs och ska betalas innan förfallodatum -30 dagar, därefter överlämnas fordran till inkasso.  Ingen påminnelse skickas ut. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.
  Om du under köpprocessen ångrar några kurser du valt trycker du på "Ta bort" i din kundvagn och kursen tas då bort. Du har möjlighet att korrigera de val du gjort tills du har bekräftat betalningen antingen via kort eller faktura. Efter att ditt köp har genomförts på våra betalpartners hemsidor dirigeras du automatiskt till en sida med titeln "Orderbekräftelse". Skriv ut denna sida som kvitto.

  Bokningsbekräftelse 
  När du bokar din plats får du en bekräftelse till din angivna e-postadress med information om plats, tid, dag och lärare. Har du inte fått en bekräftelse via e-post, var vänlig kontakta kulturskolan.

  Ångerrätt 
  Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerrätten börjar löpa den dag då köpet genomförs. Meddela kulturskolan via e-post () eller brev (Danderyds Kulturskola, Noragårdsvägen 27, 18234 Danderyd) om du vill nyttja din ångerrätt. I ditt meddelande till oss måste det tydligt framgå att du ångrar dig. Vänligen observera att du inte har ångerrätt om kursen påbörjats inom 14 dagar från genomfört köp.

  Avbokning av plats 
  Du avbokar genom att meddela kulturskolan via e-post (uppge barnets namn och kurs). Om du avbokar kursen efter att ångerfristen löpt ut, men före kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för en  administrationsavgift på 500 kr, resterande kursavgift återbetalas. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du avbokar påbörjad kurs eller slutar under pågående termin. 

  Sjukdom eller skada 
  Vid sjukdom/skada kan platsen avbokas och relevant del av avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget skickas till kulturskolan via brev eller e-post (adresser enligt nedan). 

  Inställd kurs eller ändrad tid för kurs 
  Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften. Detsamma gäller om du inte längre kan delta på grund av att vi tvingas ändra dag för kursen, om lektionstidens start- eller sluttid flyttats mer än 30 minuter eller om vi inte kan erbjuda lektion inom det tidsspann du bokat dig för. 

  Antal tillfällen för terminskurs, full avgift 
  För kurs som sträcker sig över en hel termin är du garanterad minst 13 erbjudna tillfällen som avser en lektion, framträdande, repetitioner etc. Vid dessa tillfällen  finns  en lärare på en anvisad tid och plats. 

  Inställda undervisning
  När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen vid inställda lektioner, såvida det inte blir färre än 13 erbjudna tillfällen under innevarande termin. Inställda lektioner/tillfällen meddelas via ditt StudyAlong-konto genom sms och/eller e-post.

  Vill du fortsätta på din kurs även nästa termin? 
  Du får då inför kommande termin via e-post och/eller sms en notifikation om att du har fått ett kurserbjudande på dina ”Mina sidor”. Du måste bekräfta inom angiven svarstid att du accepterar kurserbjudandet för att säkra din plats under kommande termin. Detta förutsätter att du har ett registrerat StudyAlong- konto, om inte måste du aktivt själv söka plats till nästa termin. 

  Privat Policy 
  När du registrerar konto hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

  Cookies 
  Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.