Ansökan

Mörbyskolan är en kommunal skola som är öppen för alla sökande, oavsett vilken kommun de bor i, dock har elever som är skrivna i Danderyds kommun företräde. Om antalet sökande överstiger antalet platser sker intagning enligt närhetsprincipen.

Ansökan till årskurs 7

Ansökan till skolor inom Danderyds kommun görs på kommunens hemsida.
Intagningsprov till Spetsutbildningen i matematik sker 15 februari 2017 kl. 9:30 till ca kl. 12.

Ansökan görs from 10 januari tom 13 februari via skolvalssystemet i Danderyd24

Du ansöker först samma år det är aktuellt att börja i årskurs 7. Ansökan görs endast från mitten av januari till mitten av februari.

Spetsutbildningen i matematik

Väl inloggad i Danderyd24 så väljer man Mörbyskolan Spetsmatematik. 

Den 15 februari 2017 kommer antagningsprovet skrivas. Under antagningsprovets gång kommer varje sökande elev att kallas ut till en intervju som beräknas ta 5-10 minuter. Medtag ett rekommendationsbrev från nuvarande undervisande matematiklärare och lämna vid provtillfället alternativt maila över en inscannad kopia till  ().

Rekommendationsbrev Spetsmatematik 2017

Ansökan till år 8 och 9

I mån av plats tar vi även emot elever till årskurs 8 och årskurs 9. För information om det finns plats eller om du vill ställa dig i kö, maila .

Kommunens riktlinjer när det gäller ansökan

Från annan kommun?

Bor ni i annan kommun än Danderyd och ska börja på Mörbyskolan var god fyll i denna framställning.

Framställning skolpeng annan kommun