Förändringar i avfallstaxan den 1 januari

2016-12-14 14:57

matavfall

Avfallshämtningen finansieras av de avgifter som kommunens fastighetsägare betalar. Verksamheten ska inte gå med vinst. Under de senaste åren har avgifterna för avfallshämtningen hållits låga, för att kompensera för ett tidigare överskott. Nu är detta överskott återbetalat varför avgiften behöver höjas.

Beslutet om att höja avfallstaxan togs av kommunfullmäktige den 24 november. Höjningen träder i kraft den 1 januari 2017 och är på totalt 7 %, jämt fördelat över samtliga tjänster i avfallstaxan.

Information kommer även på fakturan som kommer i januari.

Här kan du se avfallstaxan i sin helhet och läsa hur förändringen påverkar dig.
I exemplen har vi räknat ut skillnaderna i de vanligaste abonnemangen.

Avfallstjänster i kommunen

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Förändringar i avfallstaxan den 1 januari

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.