Nu rivs luftledningen mellan Anneberg och Stocksundet

2016-08-23 12:19

Kraftledningen som ska rivas

Under ett par år har Ellevio och Svenska Kraftnät arbetat med att ersätta den befintliga luftledningen mellan Anneberg och Stocksundet med kablar i marken. Under vecka 35 påbörjar Ellevio rivningen som beräknas vara klar till årsskiftet.

Rivningsarbetet blir det sista steget i den nya elförbindelsen. Tidigare under sommaren har den nya markledningen kopplats in och som nu utgör en viktig del av elförsörjningen i området. Det som återstår är att riva luftledningen och därmed frigöra marken till andra ändamål.

Under arbetets gång kommer maskiner att finnas i området och det kan komma att innebära mindre hinder i trafiken. Den nya elförbindelsen är byggd med markkablar, sjökablar och kablar i befintliga tunnlar. En ny tunnel har byggts under Mörby i Danderyd.  

Karta över de kraftledningsstolpar som kommer att rivas

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nu rivs luftledningen mellan Anneberg och Stocksundet

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.