Nytt miljöprogram med handlingsplan för 2016-2020 har antagits

2016-06-21 14:08

Miljöprogram

Den 13 juni 2016 antogs ett reviderat Miljöprogram för Danderyds kommun med tillhörande handlingsplan av kommunfullmäktige. I beslutet gav kommunfullmäktige nämnderna i uppdrag att ta fram och fastställa åtgärder och aktiviteter för att uppnå Miljöprogrammets uppsatta mål i enlighet med handlingsplanen för 2016-2020.

Syftet med miljöprogrammet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd.

Miljöprogram Danderyds kommun 2016-2020

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nytt miljöprogram med handlingsplan för 2016-2020 har antagits

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.