Omläggning av busstrafiken vid Mörbyplan

2016-10-26 15:47

buss i närbild

I början av vecka 44 sker en omläggning av de busslinjer som passerar Mörbyplan. Bussarna kommer att styras in i den nya bussterminalen som är under uppbyggnad.

Busstrafiken kommer i nästa vecka att styras in i den nya bussterminalen som är under uppbyggnad. För information om hållplatsernas läge se skyltning från Arriva.

Framtidsfilm över det nya busstorget

Film med framtidsskiss över det nya busstorget

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Omläggning av busstrafiken vid Mörbyplan

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.