Sköldvägen breddas för gång- och cykelbana

2016-07-13 10:33

Sköldevägen

För att kunna anlägga en gång och cykelbana mellan Vendevägen och Lokevägen breddas Sköldevägen. Den nya bilvägen blir 5 meter bred och gång- och cykelbanan 2,5 meter bred. Arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti.

Istället för att traditionellt använda kantsten, kommer pollare att användas som avgränsning mot bilvägen. Man behåller således den naturliga dagvatten-hanteringen samtidigt som man skapar en säker gång och cykelbana utefter för gående och cyklister.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Sköldvägen breddas för gång- och cykelbana

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.