Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vårt arbetssätt på Ekebyskolan

På Ekebyskolan skapar vi en trygg och stimulerande miljö så att våra elever med lust och nyfikenhet ska tillägna sig nya kunskaper och färdigheter. Vi sätter god hälsa i centrum: socialt, mentalt och fysiskt. Att eleverna mår bra ser vi som en förutsättning för goda prestationer och ett gott lärande.

Jag vill, jag vågar och jag kan!

Våra elever skall i ett positivt och tillåtande klimat få utvecklas i sin egen takt i en anda av ”jag vill, jag vågar, jag kan”:

  • Jag vill med glädje gå in för arbetet i skolan.
  • Jag vågar anta alla skolans utmaningar med gott självförtroende.
  • Jag kan i skolan utveckla en god självbild och en känsla av att räcka till.

Ett tryggt klimat

Våra elever når kunskapsmålen i mycket stor utsträckning. Det råder lugn och arbetslust under lektionerna. Eleverna lär sig att ta ansvar för sin kunskapsutveckling och de får redskap för att utvärdera och reflektera.
Våra pedagoger tar ansvar och vet att ett tryggt klimat där alla trivs är den bästa grunden för god inlärning.