Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Kulturstipendium

Danderyds kommuns kulturstipendium kan sökas av ungdomar som kan visa framstående förmåga inom områden som musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område. I juryn sitter ett antal utvalda, oberoende konst- och kulturpersonligheter.

Vem kan ansöka?

Du som går i årskurs 7 till och med årskurs 3 på gymnasiet kan söka stipendium. Du ska vara eller ha varit bosatt i Danderyds kommun eller gå i skola i Danderyd.

Du ska visa framstående förmåga inom områden som musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område.

Du kan endast göra en ansökan per konstform, men du kan ansöka för ett stipendium inom till exempel både litteratur och musik, som ingår i olika konstformer. Dock kan du endast erhålla ett stipendium vartannat år.

När och hur kan jag ansöka?

Information om ansökningsperioden för 2023 kommer.

Vad händer sedan?

Alla sökande kommer att få framträda på en audition som äger rum under våren 2023 eller visa upp sitt verk inför en jury, detta är obligatoriskt. De som sökt inom konst behöver inte delta i audition utan endast lämna in sina konstverk, information om detta skickas ut per mail. Audition och utställning anpassas efter den då rådande situationen med coronaviruset.

Följande gäller för ditt framträdande eller bidrag:

  • Uppträdandet får vara max 3 minuter långt.
  • Antalet konstverk får vara max 3 stycken.
  • Antalet fotografier får vara max 3 stycken.
  • Noveller ska skickas in direkt efter ansökningstidens slut till kultursekreterare Jenny Pedersen:
    jenny.pedersen@danderyd.se

Eleverna i årskurs 7 till och med årskurs 3 i gymnasiet bedöms av en jury och har därmed möjlighet att erhålla ett stipendium i form av pengar.

Fotografering och filmning

Danderyds kommun kommer vid uppspelningen/utställningen fotografera och filma framträdanden och utställningar. Syftet är att med allmänintresse som rättslig grund kunna marknadsföra kulturstipendierna framöver i kommunens olika kanaler, såsom webbplatsen och i sociala medier. Materialet kommer att hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen. I samband med framträdandena kommer du ha möjlighet att tacka nej till att förekomma på bild och film.

För mer information om hur Danderyds kommun hanterar personuppgifter:

Behandling av personuppgifter

Har du frågor, kontakta gärna dataskyddsombudet, via växeln eller e-post:

dataskydd@danderyd.se

Vilka sitter i juryn?

I juryn sitter ett antal utvalda, oberoende konst- och kulturpersonligheter.

Även allmänheten har möjlighet att närvara och se framträdandena på Danderydsgården. Detta kan komma att ändras på grund av situationen med coronaviruset.

Juryn lämnar sedan ett förslag om stipendiater till kultur- och fritidsnämnden som därefter fattar ett beslut.

Hur stort är stipendiet?

Kulturstipendiet för 2022 är på totalt 50 000 kronor. Summan kommer att delas mellan flera stipendiater.

Stipendiet kan högst erhållas två gånger, dock ej två på varandra följande år.

Har du frågor?

Vid frågor kontakta Jenny Pedersen per telefon 08-568 912 61 eller e-post:

Jenny Pedersen

2022 års kulturstipendiater

Se vilka som fick dela på årets stipendium.

Stipendiater 2022