Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Kulturstipendium

Danderyds kommuns kulturstipendium kan sökas av ungdomar som kan visa framstående förmåga inom områden som musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område. I juryn sitter ett antal utvalda, oberoende konst- och kulturpersonligheter.

2020 år kulturstipendiater

Se vilka som fick dela på årets stipendium på totalt 50 000 kronor.

Stipendiater 2020

Vem kan ansöka?

Du som går i årskurs 7 till och med sista året på gymnasiet kan söka stipendium. Du ska vara eller ha varit bosatt i Danderyds kommun eller gå i skola i Danderyd.

Du ska visa framstående förmåga inom områden som musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område.

Du kan endast göra en ansökan per konstform, men du kan ansöka för ett stipendium inom till exempel både litteratur och musik, som ingår i olika konstformer. Dock kan du endast erhålla ett stipendium vartannat år.

Ansökningarna delas upp i två åldersklasser:

  • Grundskola årskurs 1-6. Åldersklassen erhåller inga stipendiepengar men får möjlighet att uppträda och visa sin konstnärliga talang.
  • Högstadium årskurs 7-9 samt gymnasiet till och med årskurs 3

När kan jag ansöka?

Ansökningsperioden för 2020 har gått ut.

Vad händer sedan?

Alla sökande kommer att få framträda eller visa upp sitt verk inför en jury. Detta sker vanligen på Danderydsgården en eftermiddag och kväll i mars, närvaro är då obligatorisk för samtliga sökande.

Följande gäller för ditt framträdande eller bidrag:

  • Uppträdandet får vara max 3 minuter långt.
  • Antalet konstverk får vara max 3 stycken.
  • Antalet fotografier får vara max 3 stycken.
  • Noveller ska skickas in direkt efter ansökningstidens slut till kultursekreterare Jenny Pedersen:
    jenny.pedersen@danderyd.se

De yngre barnen (årskurs 1-6) får möjlighet att uppträda och visa upp sina bidrag men erhåller inte något stipendium i form av pengar. Elever i årskurs 7 till och med årskurs 3 i gymnasiet bedöms av en jury och har därmed möjlighet att erhålla ett stipendium i form av pengar.

Beslut om vilka 2020 års stipendiater blir, fattas av kultur- och fritidsnämnden i april. Stipendieutdelningen sker traditionsenligt på Djursholms slott den 6 juni.

Fotografering och filmning

Danderyds kommun kommer vid uppspelningen/utställningen i mars att fotografera och filma framträdanden och utställningar. Syftet är att med allmänintresse som rättslig grund kunna marknadsföra kulturstipendierna framöver i kommunens olika kanaler, såsom webbplatsen och i sociala medier. Materialet kommer att hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen. I samband med framträdandena kommer du ha möjlighet att tacka nej till att förekomma på bild och film.

För mer information om hur Danderyds kommun hanterar personuppgifter:

Behandling av personuppgifter

Har du frågor, kontakta gärna dataskyddsombudet, via växeln eller e-post:

dataskydd@danderyd.se

Vilka sitter i juryn?

I juryn sitter ett antal utvalda, oberoende konst- och kulturpersonligheter. Även allmänheten har möjlighet att närvara och se framträdandena på Danderydsgården.

Juryn lämnar sedan ett förslag om stipendiater till kultur- och fritidsnämnden som därefter fattar ett beslut.

Hur stort är stipendiet?

Kulturstipendiet för 2020 är på totalt 50 000 kronor. Summan kommer att delas mellan flera stipendiater.

Stipendiet kan högst erhållas två gånger, dock ej två på varandra följande år.

Har du frågor?

Vid frågor kontakta Jenny Pedersen per telefon 08-568 912 61 eller e-post:

Jenny Pedersen