Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kulturstipendium

Ung tjej med pensel.

Danderyds kommuns kulturstipendium kan sökas av ungdomar som kan visa framstående förmåga inom områden som musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område. I juryn sitter ett antal utvalda, oberoende konst- och kulturpersonligheter.

Vem kan ansöka?

Du som går i årskurs 7 till och med årskurs 3 på gymnasiet kan söka stipendium. Du ska vara eller ha varit bosatt i Danderyds kommun eller gå i skola i Danderyd.

Du ska visa framstående förmåga inom områden som musik, dans, litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område.

Du kan endast göra en ansökan per konstform, men du kan ansöka för ett stipendium inom till exempel både litteratur och musik, som ingår i olika konstformer. Dock kan du endast erhålla ett stipendium vartannat år.

När och hur kan jag ansöka?

Ansökningsperioden för 2024 är över.

Vad händer sedan?

Alla sökande kommer att få framträda på en audition eller visa upp sitt verk inför en jury, detta är obligatoriskt.

Audition hölls söndag den 24 mars 2024 På Danderydsgården.

De som sökt stipendiet inom konst behöver inte delta i audition utan kan endast lämna in sina konstverk, information om detta skickas ut per mail. 

Följande gäller för ditt framträdande eller bidrag:

  • Uppträdandet får vara max 3 minuter långt.
  • Antalet konstverk får vara max 3 stycken.
  • Antalet fotografier får vara max 3 stycken.
  • Noveller ska skickas in direkt efter ansökningstidens slut till kultursamordnare Helena Mannermo Spering.

helena.mannermospering@danderyd.se

Eleverna i årskurs 7 till och med årskurs 3 i gymnasiet bedöms av en jury och har därmed möjlighet att erhålla ett stipendium i form av pengar.

Fotografering och filmning

Danderyds kommun kommer vid uppspelningen/utställningen fotografera och filma framträdanden och utställningar. Syftet är att med allmänintresse som rättslig grund kunna marknadsföra kulturstipendierna framöver i kommunens olika kanaler, såsom webbplatsen och i sociala medier. Materialet kommer att hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen. I samband med framträdandena kommer du ha möjlighet att tacka nej till att förekomma på bild och film.

För mer information om hur Danderyds kommun hanterar personuppgifter:

Behandling av personuppgifter

Har du frågor, kontakta gärna dataskyddsombudet, via växeln eller e-post:

dataskydd@danderyd.se

Vilka sitter i juryn?

I juryn sitter ett antal utvalda, oberoende konst- och kulturpersonligheter. De lämnar ett förslag om stipendiater till kultur- och fritidsnämnden som därefter fattar ett beslut.

Hur stort är stipendiet?

Kulturstipendiet för 2024 är på totalt 50 000 kronor. Summan kommer att delas mellan flera stipendiater.

Stipendiet kan högst erhållas två gånger, dock ej två på varandra följande år.

Har du frågor?

Vid frågor kontakta kultursamordnare Helena Mannermo Spering per telefon 08-568 919 69 eller e-post:

helena.mannermospering@danderyd.se 

2024 års kulturstipendiater

Se vilka som tilldelades 2024 års stipendium.

Stipendiater 2024