Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Hedersplakett för kulturgärning

Hedersplakett för kulturgärning delas ut till en eller flera personer eller föreningar. Dessa ska ha gjort en värdefull och uppskattad gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet.

Vilka kan få hedersplaketten?

Plaketten är ett hederspris som utdelas till personer som är eller har varit verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från allmänhet och föreningar vid ett nämndmöte under våren.

När och hur går det att nominera?

Nomineringssperioden är över för 2024.

Har du frågor?

Vid frågor kontakta kultursamordnare Helena Mannermo Spering per telefon 08-568 919 69 eller e-post:

helena.mannermospering@danderyd.se

Hedersplakett för kulturgärning 2024

Se vem som fick motta 2024 års hedersplakett för kulturgärning.

Stipendiater 2024

Tidigare mottagare av plaketten

Här hittar du en sammanställning över tidigare mottagare av Danderyds kommuns kulturpris som delats ut sedan 1964 men som sedan 1995 benäms Hedersplakett för kulturgärning. 

Tidigare mottagare