Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Hedersplakett

Hedersplakett för kulturgärning delas ut till en eller flera personer eller föreningar. Dessa ska ha gjort en värdefull och uppskattad gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet.

Vilka kan få hedersplaketten?

Plaketten utdelas till personer som är eller har varit verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från allmänhet och föreningar.

Hedersplakett för kulturgärning 2020

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 28 april 2020 beslutat att årets hedersplakett för kulturgärning ska tilldelas både Gösta Malmengård och Karin Nordvaller. De har var för sig på fler olika sätt bidragit till att Danderyds kulturliv blomstrar.

Läs nyheten med motiveringarna

Tidigare mottagare av plaketten

Här hittar du en sammanställning över tidigare mottagare av Danderyds kommuns kulturpris som delats ut sedan 1964 men som sedan 1995 benäms Hedersplakett för kulturgärning.

Tidigare mottagare