Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Hedersplakett

Hedersplakett för kulturgärning delas ut till en eller flera personer eller föreningar. Dessa ska ha gjort en värdefull och uppskattad gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk, musik, teater, dans, film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet.

Vilka kan få hedersplaketten?

Plaketten utdelas till personer som är eller har varit verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från allmänhet och föreningar.

När och hur går det att nominera?

Nomineringsperioden är slut för i år. Tack till er som skickat in nomineringar. Information om 2022 års nomieringsperiod läggs upp i slutet av detta år. 

Hedersplakett för kulturgärning 2021

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att 2021 års hedersplakett för kulturgärning skulle tilldelas både Monica Frumerie och Franciska Sieuri-Lönnqvist De har var för sig på fler olika sätt bidragit till att Danderyds kulturliv blomstrar.

Läs motiveringarna:

Monica Frumerie

Motivering: Monica Frumerie tilldelas Danderyds kommuns hedersplakett för sitt mångåriga bidrag till föreningslivet i Danderyd, nu som ordförande i Danderyds arkivförening.

Monica brinner för bevarandet av Danderyds föreningars historiska arv som finns i arkivföreningens lokaler i Djursholms vattentorn. Monica är också en av dem som sett till att Danderyds arkivförening deltar i en nationell arkivundersökning om hur situationen med Covid-19 har påverkat de lokala föreningarna, svaren bevaras i en så kallad minneskapsel för kommande generationer. Arbetet som Monica Frumerie leder i Danderyds arkivförening är ett ovärderligt bidrag till bevarandet av Danderyds lokalhistoria. 

Franciska Sieurin-Lönnqvist

Motivering: Franciska Sieurin-Lönnqvist tilldelas Danderyds kommuns hedersplakett för sitt engagemang i Danderyds hembygdsförening där hon är en av de drivande krafterna.

Franciska är medredaktör till boken ”Den lilla trädgårdsstaden Danderyd”, som hon också formgivit och där hon bland annat dokumenterat några av de sista sportstugorna som hör till områdets ursprungliga bebyggelse. Hon arbetar även med den fullödiga medlemstidningen Danderydiana samt ansvarar för föreningens bildarkiv som hon utvecklar. Franciska arbetar aktivt med att både bevara västra Danderyds historiska arv och för föreningens framtid.

Tidigare mottagare av plaketten

Här hittar du en sammanställning över tidigare mottagare av Danderyds kommuns kulturpris som delats ut sedan 1964 men som sedan 1995 benäms Hedersplakett för kulturgärning. 2020 tilldelades hedersplaketten Gösta Malmengård och Karin Nordvaller. 

Tidigare mottagare

Har du frågor?

Vid frågor kontakta kultursekreterare Jenny Pedersen per telefon 08-568 912 61 eller e-post:

Jenny Pedersen