Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Alla gör skillnad - en intervjuserie mitt i vardagen

I vår serie 'Alla gör skillnad.' får du möta medarbetare som berättar om sin vardag här i Danderyds kommun. Alla våra medarbetare gör skillnad. Varje dag. För alla de som lever, bor och verkar i Danderyds kommun. Alla kan inte göra allt men alla gör något som tillsammans gör att Danderyds kommun fungerar och ständigt utvecklas.

SÄSONG 2

25 - Kajsa Apel, musiklärare

- Kontrasten mellan att träffa en grupp med ettor som lär sig spela sina allra första låtar till att coacha en gymnasieelev som finslipar en hel flöjtkonsert och sen ge sig ut och marschera med blåsorkestern, det är så häftigt att få uppleva med våra elever, varje dag!
- Förutom att ge eleverna verktyg för att utvecklas musikaliskt kan jag även bidra med att ge dem trygghet i sin personliga utveckling.

24 - Emily Svärd, digitaliseringsstrateg

- Pandemin har visat att digitalisering är en nödvändighet och utvecklingen ställer helt nya krav på oss som kommun , säger Emily Svärd, digitaliseringsstrategi Danderyds kommun. Den digitala utvecklingen i vår omvärld sker snabbt. Förändringen har snabbats på av pandemin. För att Danderyds kommun ska gå i takt med den här utvecklingen pågår ett arbete med att ta fram en gemensam strategi för digitalisering i kommunen.

23 - Habtom Kahsay, integrationspedagog

- Efter många års arbete med ensamkommande barn och kvotflyktingar känner jag att jag gör skillnad i deras vardag. Det är helt underbart att få se personer utvecklas under den tid jag följer dem.
- Vi hjälper nyanlända hela vägen från Arlanda in i samhället. Tillsammans med mina kollegor har jag tagit fram en ny metod som innebär att vi lyckats förkorta den tid det tar för en person att bli självförsörjande och redo för arbetsmarknaden.

22 - Erik Håkansson, biträdande rektor på Danderyds gymnasium

Erik började på Danderyds gymnasium som lärarpraktikant. Efter avslutad utbildning blev han anställd som lärare och 2019 erbjöds han tjänsten som biträdande rektor. - Det var en chans jag inte kunde tacka nej till! Strax efter att jag tillträtt som rektor kom pandemin. Det blev en jätteutmaning för skolan men jag är oerhört stolt över hur vi har lyckats hantera covid och alla utmaningar som kommit med det. Samtidigt har vi lyckats utveckla verksamheten för att passa eleverna bättre och för att ge dem en skarpare utbildning.

21 - Åsa Wallén, avdelningschef för familjeenheten på socialkontoret

- Det som ger min arbetsdag en mening är att få vara med och bidra till att Danderyds barn och familjer får det stöd och hjälp som de behöver.
- För oss är det viktigt att vi kan erbjuda ett stöd i att kunna förbättra familjers livssituation.
Efter 28 år i Danderyds kommun har min roll ständigt utvecklats och jag har alltid känt mig som en uppskattad och värdefull medarbetare.

20 - Helena Mannermo Spering, sångpedagog och kultursamordnare

Helena har arbetat i Danderyds kommun i 21 år. Hon började som sångpedagog och är idag kultursamordnare.
- Mitt arbete kan verkligen göra skillnad. Efter en lång isolering av våra äldre så kändes det extra meningsfullt att kunna erbjuda de 18 utomhuskonserter som jag anordnade under sommaren och hösten.
- Jag hoppas kunna vara en trygg vuxen mentor och en bra förebild för våra ungdomar och ge dem en meningsfull fritid. Det är en ynnest att få följa en ung persons utveckling.

19 - Smaranda Chiriacescu, familjeenheten socialkontoret

Smaranda berättar om vikten av att bygga goda relationer med familjer, hur de mänskliga relationerna balanseras med lagar och regler i hennes uppdrag. I dialog med föräldrarna är det viktigt att finna lösningar som ska passa så många som möjligt. Efter 32 år i Danderyds kommun har hon hunnit få kvitton på sitt arbete genom fantastisk återkoppling från familjer.

18 - Carina Lejon Dahlbom, park- och gatuingenjör

Carina ansvarar för att utemiljön i Danderyd är säker. Att inte grenar ramlar ner från träd och skadar människor och biltak. Att lekplatserna är säkra för alla barn. Att vackra blommor pryder torg och gator genom olika årstider.

17 - Anna Tavaststjerna, GIS-ingenjör

På vilket sätt gör en GIS-ingenjör på Miljö- och stadsbyggnadskontoret skillnad för både invånare och medarbetare i sin vardag? Behovet av geodata ökar hela tiden, vad beror det på? Hur kan kartor fungera som ett värdefullt redskap i verksamheter och för individer? Möt Anna Tavaststjerna som har en mycket spännande roll på Danderyds kommun och som ser hur behovet av geodata bara växer…

SÄSONG 1

16 - Moe Lahmar, ungdomskoordinator

- Det som får mig att gå till jobbet varje dag och får mig att känna en meningsfullhet i mitt arbete, är att kunna vara en trygg vuxen för våra ungdomar. Att vara en vuxen som lyssnar på ungdomarna. -Jag vill även ge en meningsfull fritid för dem med många roliga aktiviteter.

Moe berättar också om den podd mot och för ungdomar som kommer att släppas i början av nästa år.

Vill du läsa mer om vårt ungdomsarbete i Danderyds kommun?

Ungt Fokus - för att våra ungdomar ska må bra

15 - Paula Courtar, ekonomi- och administrativ assistent på Tekniska kontoret

- Jag är anställd som ekonomiassistent sedan 2019 men en stor del av min tjänst är också som administrativ assistent.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Det var en omväxling från tidigare arbete i privat sektor och så fick jag tips om en bra chef som var på plats.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- När teamet kommit förbi en svår uppgift eller att vi har tagit fram en smidigare arbetsprocess. Även när kollegor eller en kund/leverantör har fått den hjälp de behöver för att komma vidare och att vi bägge lärt oss något nytt på vägen.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Mitt härliga gäng av kollegor med många olika intressanta specialkunskaper! Jag uppskattar också att mitt arbete är varierande och lite klurigt emellanåt.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Flexibilitet med arbetstider samt möjlighet till semesterväxling.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Upplever att vi har miljön i tanken i de flesta moment vi gör. Då tänker jag på våra satsningar och projekt med cykelbanor, laddstolpar för bilar, solcellsanläggningar och ständigt arbete med medvetenhet kring avfallshantering.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka, på vilket sätt?
- Med regelbundna arbetsplatsträffar och informationsmöten finns det tillfällen att lyfta förslag eller funderingar.

Upplever ledningen för förvaltningen som lyhörd och öppen för förslag och åsikter?
- Eftersom arbetet är varierande och jag är ganska färsk fortfarande lär jag mig saker och utvecklas dagligen.

14 - Perre Nystedt, idrottsanläggningschef och samordnare för skolfastigheter

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Jag arbetade under 9 år som anläggningschef i Stockholm stad (idrottsförvaltningen) och ville prova nått nytt, fick tips om tjänsten och ville utvecklas som ledare och prova på att arbeta i en mindre kommun men med ett bredare uppdrag. Jag och kultur- och fritidschefen kom bra överens från första början.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Kontakten med föreningar och att vi varje dag får arbeta med och utveckla Folkhälsan i kommunen. Just nu arbetar jag mycket med projektledning och det trivs jag väldigt bra med.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Kollegerna och att vi dagligen får utveckla och arbeta med idrotts- och fritidsfrågor. I Danderyd har vi ca. 10 000 aktiva idrottsutövare.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Att få utgå från Djursholm slott är helt underbart. Liten men effektiv organisation och att vi på ett bra sätt kan samverka med övriga kontor och förvaltningar.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Naturen och de långa kusterna är helt fantastiska, närheten till grönområden, Danderyd känns som en småstad men ändå närheten till storstaden. Danderyd är en väldigt vacker kommun med många intressanta platser och människor.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka?
- Min möjlighet att påverka är väldigt god, det finns bra möjligheter att utvecklas och uppdraget är brett. Dessutom har vi väldigt bra samverkan med invånare och andra aktörer i kommunen.

13 - Ida Jansson, rekryterare och Maria Andersson Haslum, HR-generalist på Kommunledningskontoret

Möt Ida och Maria från HR-avdelningen som berättar om sin vardag inom
rekrytering, sociala medier och resan mot att bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. På knappt två år har den ökade digitala närvaron bidragit till att antalet följare på Linkedin ökat med 130%.

12 - Magnus Hedenborg, musiklärare och konstnärlig ledare på Kulturskolan

- Jag har arbetat som musiklärare på kulturskolan sedan 1998 och sista året som tf pedagogisk och konstnärlig ledare för kulturskolan.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Jag blev uppringd för att de vill att jag skulle söka.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Mitt arbete består ju till stora delar av att ge en meningsfull fritid till kommunens unga.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Att få vara med om ungdomars utveckling (som musiklärare) Att vara med och utveckla kulturskolan

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Det finns en närhet i organisationen. Det är inte stora avstånd mellan medarbetare och chefer

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Miljön är fantastisk. Kommunen är liten så det är lätt att ta sig med cykel överallt. Dock svårt med buss mellan olika kommundelar.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka?
- Vi har stora möjligheter att påverka. Ett positivt arbetsklimat som är tillåtande.

11 - Anna Karin Ekenståhl, lärare på Baldersskolan

- Jag har arbetat som lärare i kommunen i två olika omgångar första gången varade i 12 år och nu är jag tillbaka igen och är snart inne på mitt tredje år.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Det är härligt att kunna cykla till och från jobbet.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Att  möta alla skolans härliga elever och alla positiva kollegor!

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Att undervisa och få till de där magiska ögonblicken i klassrummet, i skogen eller där vi är.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Att kommunen ordnar intressanta och utvecklande utbildningar och föreläsningar för oss inom skolan. En sak som jag uppskattar mycket är NTA-lådorna.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Jag gillar litenheten och att det är nära till skog, grönområden och vatten.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka?
- Vi har olika utvecklingsarbeten på skolan som pågår och som fortsätter in i klassrummen.

10 - Tatjana "Tanja" Mostachjova, personlig assistent

- Jag började arbeta som personlig assistent i Danderyds kommun under 2007.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Jag hittade en annons angående jobb i Arbetsförmedlingens Platsbanken, och blev intresserad av.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Jag gillar mitt jobb, eftersom jag gör verkligen det som behövs. Ger möjlighet till min brukare att leva ett normal liv och få glädje av livet. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Jag gör det möjligt för min brukare att leva ett normal liv och få glädje av livet.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Jag känner mig trygg med min arbetsgivare.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Danderyds kommun har väldigt fin miljö för promenader och utflykter med brukare. Samt jag kan promenera från arbetsplatsen till tunnelbanan eller åka buss, allt är nära och kollektivtrafiken fungerar bra.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka?
- Jag kan utveckla min kompetens på arbetsplatsen, kommunen ger mig möjlighet att delta på olika kurser och web utbildningar,  och jag kan påverka hur min arbetsmiljö ser ut och förbättra den vid behov tillsammans med mina kollegor.

9 - Åsa Wiigh, konferenschef och chef över konferens- och festvåningen på Djursholms slott och internservice

- Jag arbetar som konferenschef, chef över konferens och festvåningen på Djursholms slott och över Internservice.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Först och främst jobbet i sig, att få kombinera service, ledarskap och förvalta de historiska värdena som slottet har.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Min drivkraft varje dag är att göra kunder och kollegor nöjda och att dom kan genomföra sina möten/uppgifter på bästa sätt. Det ger mig att det känns meningsfullt.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Att jag får arbeta med människor, lösa olika problem, stora som små. Att som chef få leda en avdelning med medarbetare som är kompetenta, ansvarstagande, engagerade.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Trygg, flexibel och lyssnande.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Miljön är helt underbar. Bra kommunikationer. Att få arbeta på slottet är helt fantastiskt.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka, på vilket sätt?
- Jag känner att jag blir lyssnad på och kan påverka. Lär mig nytt varje vecka.

8 - Ysenia Jonsson, lärare åk 1-3 på Baldersskolan

- Jag har arbetat som åk 1-3 lärare i Danderyds kommun i 6 år.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Jag hade hört att det var en bra skolkommun att arbeta och att kommunen satsade på skolan.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Att träffa eleverna varje dag och se hur de utvecklas. Det är också utvecklande att träffa engagerade kollegor och utvecklas tillsammans med dem.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det bästa med mitt jobb är att träffa eleverna och man vet att ingen dag är lik den andre. 

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Danderyds kommun satsar på lärarna genom att ha gemensamma föreläsningar, ha kvar NTA-lådor och satsar på fritidshemmet.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Danderyd är en fin kommun med mycket grönområden och vatten. Jag kan smidigt ta mig till en skog med min klass och titta på naturen. Skolan som jag jobbar på ligger i ett fint villaområde med mycket grönska. Det går lätt att ta sig runt i kommunen med bussar och man kan snabbt ta tunnelbanan in till stan.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka?
- Jag tycker att jag har utvecklats mycket sedan jag började i Danderyd kommun. Mina chefer har sett mina förmågor som jag själv inte kanske har sett och lyft fram dem. De har fått mig att utveckla dem och det har lett till en större roll på min arbetsplats. Detta kan bara ske om man känner sig trygg med sina chefer,  blir lyssnad på och hela tiden arbetar för en god kommunikation.

7 - Henrik Isaksson, SO-lärare på Mörbyskolan

– Den digitala delen i skolan låter mig som lärare slå ner väggarna, vi är inte längre bundna till ett klassrum, vi kan röra oss fritt i världen! Vi kan besöka pyramiderna i Egypten, vi kan se människor protestera på ett torg i Belarus. Det gick inte tidigare! Eleverna lär mig nya saker varje dag om den digitala världen.
- Coronakrisen har kickstartat en utveckling som gick ganska långsamt. Med videomöten kan vi nå människor på andra platser. Jag ser en framtid där man samarbetar mer med andra skolor, inte bara i en kommun eller inom Sverige, utan över hela världen!

6 - Pirjo Jansson, förskollärare på Trappgränds montessoriförskola

- Jag arbetar som förskolelärare sedan maj 2003 här i Danderyd.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Jag fick möjligheten att vara med att starta en helt ny förskola.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Att arbeta som förskollärare är oerhört roligt och givande. Goda kollegor, bra arbetsmiljö och meningsfulla arbetsuppgifter samt god löneutveckling ger motivation att fortsätta utveckla och utvecklas tillsammans med både barnen och kollegorna.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det bästa med mitt yrke är att få vara med och utveckla framtidens nyckelpersoner. Jag får vara med och fånga upp barnens nyfikenhet och glädje att lära sig och att stödja och utveckla deras kunskaper och förmågor. Varje dag är omväxlande och lärorik. 

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Det är en trygg anställning i en stabil organisation och det är roligt att kommunen vill satsa på förskolan. De tillhandahåller en del kompetens- och fortbildning. Vi får ta del av en rad förmåner t.ex. friskvårdsbidrag. Och det finns tillgång till en utvecklare/ specialpedagog som är specialiserad just för förskolan. 

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Jag som en medarbetare på en Montessoriförskola vill ge barnen möjlighet att förstå sambandet mellan människor och naturen och dess kretslopp för att skapa en hållbar framtid. Barnen ska få uppleva och röra sig i naturen bidrar till deras utveckling både kroppsligt och intellektuellt. Skogsdungens magiska kraft med dess oförutsägbarhet väcker nya upplevelser för fantasi och frågor både hos de äldre och yngre individerna. Trafiknätet är väl utbyggt i Danderyd, vilket gör att vi smidigt kan ta oss mellan olika aktiviteter tillsammans med barnen. 

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka?
- Som förskollärare har jag goda utvecklingsmöjligheter både i vardagen och genom att få gå utbildningar och kurser och sedan använda de kunskaperna på arbetsplatsen.  

5 - Birgitta Alm, undersköterska på en dagverksamhet för människor med demenssjukdom

- Jag arbetar som undersköterska och har varit hängiven Danderyds kommun i nästan hela mitt yrkesverksamma liv med lite avbrott för studier, familjebildning och nyfikenhet på andra yrken. Jag har dock alltid arbetat med människor. Började att utbilda mig till Barnskötare efter gymnasiet och arbetade med det i Danderyd under flera år.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Jag såg valet att arbeta i Danderyd som naturligt då jag är född här och har min historia och släkt här. Har bott i Täby under många år men detta är ändå min hembygd.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Meningen med  mitt arbete, på dagverksamhet för personer med demens, är att få dela mina dagar med människor som liksom jag har sin historia. Vi delar våra upplevelser. Ser det som en stor fördel att jag känner till min kommun och har följt med i dess utveckling under många år. Jag får även arbeta med den generationen som var där i min barndom, vänners föräldrar, gamla lärare  och andra bekanta. Detta har aldrig varit ett dilemma utan en stor fördel känner jag. Jag i min roll får hjälpa till att stärka upp, ligga steget före, lösa problem som uppstår. I det arbete jag gör med att skapa glädje och trygghet för andra ser jag att jag får en kunskaps påfyllning för egen del. Trots minnensnedsättningar finns så mycket kunskap kvar hos de äldre som vi lockar fram och jag lär mig även hur många olika” ansikten” demens sjukdom kan ha och hur jag kan utveckla mitt arbete.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det absolut bästa med mitt arbete är när jag efter ibland långt strategiskt arbete ( sätter upp korta och långa mål) når in till en människa med demens och kan vända oro, ilska eller sorg. Få en person att känna lugn, tilltro och livsglädje! Har en stor samling magiska ögonblick samlade inom mig både gällande besökare och anhöriga. Detta ger styrka att arbeta vidare och utveckla detta viktiga arbete med våra äldre. Uppskattar också att jag har en viss frihet under ansvar att forma mitt arbete utifrån vad jag ser behövs. Ex. vi har under många år skapat en fantastisk utemiljö här på Soltorpet med bärbuskar, kryddor, möjlighet till motion. Alla älskar att få vara ute och de som vill får hjälpa till med vad förmågan medger. Detta arbete fortsätter nu under denna Corona tid då vi skapar nya upplevelser i vår park av stimulans medel. Tjänstgör nu på boendet då vår verksamhet är tillfälligt stängd. Har då också förmånen att få tillbringa tid med tidigare gäster från Dagverksamheten som nu bor på Klingsta ÄB. Så lyckosamt, återigen får vi dela minnen med varandra!

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Jag ser att Danderyds kommun vill jobba med utveckling, nå nya mål och prova innovationer! När kylan kryper på och vi är mer inomhus har vi de digitala bitarna att jobba med, finns så mycket vi kan göra och kanske har vi alla lärt oss lite mer under pandemin som vi kan vidareutveckla. Med stöd av kommunen är jag gärna med på den resan och lär mig och får förutsättningarna för att genomföra nytt inom detta.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Jag njuter av löprundor i Enebybergsskogen. En joggingfavorit är också Altorpsspåret, speciellt 7 km rundan ner mot Svalnäs. Känns tryggt även för en ensam kvinna att löpa, mycket folk som promenerar, nära golfbanan och bebyggelse. Kan även rekommendera medlemskap i Danderyds golfklubb, 9-hålsbana och inte så dyrt. För den som är road av orientering går det att köpa naturpass med karta på Coop Enebyberg för 70 kr. Packa matsäck, leta fram din gamla kompass och gå eller springa och leta kontroller. Så roligt! Det finns också många härliga badmöjligheter med badstegar, stränder och klippbad, ut och utforska i kommunen. Cedergrenska parken, denna park som i min ungdom var så mytomspunnen och ej tillgänglig är nu öppen för alla med bänkar, spännande träd och fina planteringar. Min barndoms badsjö Ösbysjön där man diplomerades högtidligt vid märkestagning är mysig för ett morgondopp och promenadstig runt hela sjön med hästhage och fin flora. Mer finns förstås att upptäcka men det överlämnas till läsaren. Hoppa upp på cykeln och upptäck just ditt Danderyd!

4 - Maria Alm, avdelningschef inom området äldre och funktionsnedsättning på Socialkontoret

- Jag har arbetat som avdelningschef inom området äldre och funktionsnedsättning på Socialkontoret i Danderyds kommun sedan juli 2018.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Efter många år som enhetschef för äldreomsorgen i Norrtälje kommun var det dags att få se hur man arbetar i någon närliggande kommun. Valet föll självklart på Danderyds kommun då jag redan då hade hört mycket gott om kommunen som arbetsgivare och så tog jag chansen när den tjänsten jag var intresserad av blev ledig. Jag hade även en stark vilja att bli chef över chefer och leda på en mer strategisk nivå och då passade jobbet som avdelningschef perfekt. 

Vad ger din arbetsdag en mening?
- En känsla av att hela arbetsplatsen är ett team som jobbar i samma riktning. Positivitet även när utmaningarna hopar sig, en känsla av att vi löser det här med att ”kavla upp ärmarna”, samsyn och en vision om vart vi ska.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det dagliga samarbetet med medarbetarna på min avdelning, mina chefskollegor, socialnämnden och att få göra sitt bästa inom ett samhällsviktigt område som omsorgen om äldre och funktionsnedsatta är. Mitt område har en otrolig spännvidd och det blir aldrig tråkigt och jag är ofta ödmjuk inför det omfattande ansvar som vi har.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Danderyds kommun som arbetsgivare strävar alltid efter att bli bättre och därför har man också nått en hög nivå jämfört med de kommuner jag känner till. Det finns ett tänk där man verkligen bryr sig om sina medarbetare, det finns ett mycket bra ledarskap och styrning och ett utmärkt samarbete mellan politik och tjänstemän. Danderyds kommun bryr sig om vad medarbetarna sätter värde på i sin dagliga arbetsmiljö, ta bara den mycket uppskattade kontorsarbetstiden vi har och den moderna flexibla arbetsplatsen med möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter det, där ligger Danderyds kommun i framkant. Då finns väldigt bra förutsättningar att motiveras att göra det bästa jobb man kan som medarbetare. Det blir roligt att jobba!

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Jag har både prövat att åka kollektivt, pendla med bil och promenera inom kommunen. Det finns goda möjligheter att hitta sin natursköna plats på lunchen. Jag har arbetat i en geografiskt mycket vidsträckt kommun innan och därför är storleken på Danderyd något som jag ser fler fördelar än nackdelar med. Beslutsvägarna blir kortare, ledarskapet närmare och det går att överblicka sina ansvarsområden bättre.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka, på vilket sätt?
- Det finns absolut mycket goda möjligheter att utvecklas på Danderyds kommun som arbetsplats. Det finns ett klimat som främjar möjligheterna att pröva på mer än en tjänst inom kommunen och att till exempel gå från mellanchef till högre chef, från expert till chef eller tvärt om. Det är inte ovanligt att medarbetarna arbetar länge inom kommunen och jag tror att det är ett tecken på att man ser sin möjlighet att växa och utvecklas.

Möjligheterna att påverka är goda för att vi är öppna för varandras resonemang innan beslut tas, vi värnar processen och att bjuda in varandra. Samma möjligheter finns över förvaltningsgränserna då vi inte sällan möts för att lösa en gemensam uppgift.

3 - Mia Öhrnell, administrativ chef på Tekniska kontoret

- Jag arbetar som administrativ chef på tekniska kontoret sedan januari 2019.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Vi sökte faktiskt varandra. Jag var ute efter ett nytt uppdrag och tekniska kontoret sökte någon med min kompetens och den typ av ledarskap jag står för. Perfekt timing helt enkelt!

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Att se mina medarbetare komma till jobbet med ett leende och ett glatt hej. Och att tillsammans arbeta för bästa möjliga service inom ekonomi, upphandling, utredning och ärendehantering till kontoret, vilket i sin tur leder oss fram inom våra nämnders verksamhetsområden. Detta ger kommunens medborgare leverans t.ex i form av god kommunikation, fina parker och bra vägar. Ibland behöver man koppla det till synes lilla man gör till det stora sammanhanget och sträcka lite extra på sig av stolthet.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Att jag får utveckla mig, mina medarbetare och den verksamhet jag är ansvarig för.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Det bästa är att jag känner förtroendet för min kompetens. I det ligger också att jag får vara mindre bra på vissa saker och där kan få stöd. Det skapar en trygghet som gör att man vågar. Det är bra för verksamheten tänker jag. En mycket viktig sak är ju också att få verka under ett ledarskap som man trivs i, och det upplever jag att jag gör här. Ledarskapet är tydligt och öppet vilket passar mig väldigt bra.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Den fysiska miljön är bra trots att vi just nu sitter i tillfälliga lokaler. De flesta andra kontor flyttar in i sina nya lokaler i höst vilket kommer bli toppenbra! Vi får vänta ytterligare ett år, men det kommer att funka bra känner jag. Vi har bra stämning på kontoret och ibland hittar vi på lite roliga saker. Det är kul!

- Kommunikationerna är toppen! Det går både bussar från alla håll och tunnelbana till Mörby C där vi sitter. Närheten till grönområden och vatten tycker jag är en fördel. På 5 minuter kan jag promenera vid vattnet i lugnet om jag vill. Det är lyxigt!

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka, på vilket sätt?
- Jag har stora möjligheter att både utvecklas och påverka. Det är klart att det finns gränser, men möjligheterna till förslag är gränslösa och det är viktigt för utveckling. Jag är t.ex en del av en kommunövergripande administrativ ledningsgrupp som inte funnits så länge. Där har vi stor möjlighet att jobba med de frågor som ligger inom våra uppdrag. Ibland genom att besluta och ibland genom att ta fram underlag för beslut till kommunens ledningsgrupp. Det är en väldigt bra konstellation som går mer och mer framåt. Jag sitter också med i samverkansgruppen på Tekniska kontoret där vi diskuterar viktiga frågor med de fackliga organisationerna. Det är också ett bra forum för att resonera och påverka som jag uppskattar.

2 - Regina Achabaeva, personlig assistent och gruppledare

- Jag jobbar som personlig assistent och gruppledare i Danderyds kommun sedan 2010.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Först var det som sommarjobb sedan tyckte jag att det var så bra så jag stannade kvar. 

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Att jag blir delaktig i någon annans liv, får respons, hjälper med små saker som gör livet komplett för min brukare. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Att vi kan skratta oändligt! 

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Frihet under ansvar. Att jag kan jobba självständigt men ändå veta att arbetsgivaren är alltid tillgänglig och att jag kan alltid vända mig till henne oavsett vilken situation det gäller.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Jag trivs jättebra. Mycket grönska, nära vattnet och inte så långt ifrån centrum. Ganska lugnt område.  

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka?
- Absolut. Vad det gäller mig så gillar jag att utvecklas, lära mig nya saker. Man är hela tiden i processen. 

1 - Emil Wallberg, idrottslärare på Baldersskolan

- Jag arbetar som lärare inom idrott och hälsa och har arbetat i Danderyds kommun i 7 års tid.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?
- Jag hamnade på Kyrkskolan 2013, då för att ha min första VFU period på 4 veckor. Sedan dess har jag vikarierat på både på Kyrkskolan och Baldersskolan både inom fritids och som lärare. Till slut så öppnades det en lucka för mig när jag gick ut min lärarutbildning 2017 och då var valet självklart. Har svårt att se och hitta en bättre arbetsplats och även skola för mig att utvecklas i inom min yrkesroll.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- Det som ger mig mening är två viktiga komponenter, mina kära kollegor som jag kan både skratta med samt utvecklas tillsammans med. Flera av dem har jag arbetat med sedan jag började min resa på inom Kyrkskolans RE, sen självklart mina underbara elever, att varje dag få följa deras utveckling både inom skolan och hur de är som människor. Att få följa deras resa från förskoleklass till dess att de slutar 6:an är fantastiskt!

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Något av det bästa är det jag lyfte tidigare, att få följa elevernas resa från förskoleklass till årskurs 6 är fantastiskt. Man får så otroligt mycket tillbaka av att jobba med barn och människor. Den ena dagen är aldrig den andra lik och att få följa mina elevers utveckling är svårslaget. 

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Möjligheten att få utvecklas, jag har fått chansen att utvecklas inom min roll som både lärare och ledare. Jag uttryckte att jag behövde utvecklas i min undervisning och även min lärarroll, där jag fick möjligheten att utvecklas ännu mer som lärare och då klasslärare. 

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- En fantastisk miljö att vistas i, jag är född och uppvuxen utanför Linköping i en stadsdels som påminner om Danderyd i storlek och miljö och som idrottslärare är det optimalt att ha nära till natur, vatten och även fina Danderydsvallen. Till Kyrkskolan tar jag mig enkelt via gång från Mörby Centrum. 

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka?
- Jag ser de som mycket stora, jag sitter med i styrgruppen på skolan där vi under kommande termin kommer få ytterligare en chans att utvecklas med en ledarskapsutbildning som jag ser otroligt mycket fram emot och kunna utvecklas ännu mer i min lärar- och ledarroll.