Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vi prioriterar din utveckling

I de årliga medarbetar- och lönesamtalen har du möjlighet att påverka din roll och hur dina personliga mål kan vävas samman med verksamhetens. Som chef i Danderyds kommun får du delta i vårt chefs- och ledarskapsprogram som ger dig möjlighet att utvecklas i din ledarroll.

Medarbetarsamtal och lönesamtal  

Danderyds kommun arbetar för att skapa en sammanhållen process där din personliga utveckling, verksamhetsmål, resultat och lön tydligt kopplas ihop.  
 
Samtliga medarbetare i Danderyds kommun ska tillsammans med sin närmsta chef genomföra ett medarbetarsamtal och ett lönesamtal per år. I medarbetarsamtalet summeras vad som har hänt sedan föregående medarbetarsamtal och dialog förs om din framtida utveckling och förväntningar på dig i ditt uppdrag utifrån verksamhetens uppdrag och mål. I lönesamtalet få du bl.a. en motivering till vilka möjligheter du har för en löneutveckling.  

Chefs- och ledarutveckling 

Chefs- och ledarskapsutveckling är en av kommunens stora satsningar. Vi tror att chefer såväl medarbetare gynnas av ett tydligt och utvecklande ledaruppdrag.  
 
Med start hösten 2017 påbörjades ett omfattande chefs- och ledarutvecklingsprogram för kommunens samtliga chefer. Dessutom erbjuds chefer årliga kompetensutvecklande utbildningar inom bl.a. arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering, lönesättning och medarbetarsamtal.