Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Förmåner

Som anställd i Danderyds kommun har du möjlighet att via semesterväxling få ytterligare en semestervecka i byte mot din semesterersättning. Vi erbjuder också flextid som gör det lättare att få ditt arbete att fungera i balans med din fritid. Under sommaren har vi kontorstid som innebär att du arbetar kortare dagar juni-augusti. Vårt personalstöd ger dig möjlighet att när som helst samtala med jurist, psykolog eller annat stöd via konfidentiella samtal.

Arbetstid och ledighet

Semester

Du får fler semesterdagar än vad semesterlagen anger:

  • 25 semesterdagar till och med det år du fyller 39 år.
  • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år.
  • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år.

Flextid

I de verksamheter där det är praktiskt möjligt har du möjlighet att genom flextid påverka din arbetstid. Det gör att du lättare kan kombinera arbetet med din fritid.

Kontorsarbetstid

Du som arbetar på ett förvaltningskontor eller är assistent/kanslist på en skolexpedition har kontorsarbetstid. Det innebär att du arbetar kortare dagar under sommarhalvåret som du sedan arbetar igen under vinterhalvåret. Det innebär också att du är ledig under vissa klämdagar samt har förkortad arbetsdag innan helgdag.

Föräldrapenningtillägg under föräldraledighet

Du som tar ut betald föräldraledighet och har varit anställd under minst 365 sammanhängande kalenderdagar, får ett föräldrapenningtillägg. Det motsvarar 10 procent av lönebortfallet och betalas automatiskt ut under högst 180 kalenderdagar i följd.

Friskvård och fritid

Friskvårdsbidrag

Du erbjuds ett friskvårdsbidrag med upp till 1800 kr per år att använda till motions- och friskvårdsaktiviteter.

Rabatter och erbjudanden på träningsanläggningar

Vi har avtal med ett flertal träningsanläggningar som erbjuder rabatterad friskvård och erbjudanden utifrån deras ordinarie sortiment.

Kostnadsfria motionspass

Du är välkommen att delta på kostnadsfria motionspass som kommunen anordnar. För närvarande erbjuds träningspass i core, funktionell styrka, yoga samt badminton.

Spring- och promenadlopp

Du erbjuds att delta i spring- och promenadlopp där kommunen står för anmälningsavgiften vid laganmälan. En gång om året har vi en golfaktivitet i form av kommunmästerskap i golf.

Personalstöd

Du har tillgång till vår personalvårdstjänst Falck Healthcare Personalstöd. Dit kan du vända dig för stöd när du har bekymmer i arbets- eller privatlivet. Tjänsten är kostnadsfri och är öppen dygnet runt, året om. Samtalen är konfidentiella och om du vill kan du vara anonym.

Lån av cykel och elcykel

Som ett hälsosamt och miljömedvetet transportmedel erbjuder kommunen två gemensamma cykelpooler där du kan boka och låna såväl en vanlig cykel som en elcykel.

Konstklubb

Du kan bli medlem i konstföreningen Tre Rosor detta för 350 kronor per år. Föreningen väcker, underhåller och utvecklar intresset för konst och konsthantverk. Föreningen ordnar bland annat konstutlottning, föreläsningar, utställnings- och ateljébesök.

Personlig utveckling

Introduktionsdag

Som nyanställd får du möjlighet att delta på kommunens introduktionsdag. Där får du en presentation om kommunens verksamheter. Du träffar bland annat vår kommundirektör, vårt kommunalråd och ledningsgruppen. Det bjuds på en gemensam lunch och dagen avslutas därefter med en guidad busstur i kommunen.

Chefs- och ledarutveckling

Chefs- och ledarskapsutveckling är ett av de prioriterade områdena som kommunen satsar på. Med start hösten 2017 påbörjades ett omfattande chefs- och ledarutvecklingsprogram för kommunens samtliga chefer.

Försäkringar och pension

Försäkringar

Du omfattas av fyra förmånliga försäkringar under din anställning:

  • TFA-KL - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • AGS-KL - Ett komplement till sjukförsäkringen
  • TGL-KL - Tjänstegrupplivförsäkring
  • KOM-KL - Stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Pension

Vi sätter årligen av pengar till din tjänstepension KAP-KL eller AKAP-KL. Du bestämmer själv vilket försäkringsbolag som ska förvalta din pension, om du vill spara i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring samt om du vill ha återbetalningsskydd, vilket är en trygghet för din familj.

Pensionsväxling

Vi erbjuder dig att genom en frivillig pensionsavsättning bruttolöneväxla till ditt pensionssparande. Genom bruttolöneväxling kan du spara till din pension till en lägre kostnad och får möjlighet till en högre pension. För att kunna löneväxla behöver du ha en lön som överstiger brytpunkten för intjänande till allmän pension.

Kollektivavtal

Som medarbetare i en kommun eller i en region har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Du får också en arbetsgivare som har bra kollektivavtal!

Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Kollektivavtalen som gäller för dig som med­ arbetare i kommun eller i region ger dig en rad betydelse fulla förmåner, så att du kan ha det bra både på och utanför jobbet.

Dina förmåner i vårt kollektivavtal - Sveriges Kommuner och Regioner