Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

C A S E - en filmserie om initiativ som gjort skillnad

C A S E är en filmserie där vi lyfter fram insatser som på olika sätt kommit att förändra livet för människor som lever och verkar i Danderyd.

I Kevinge har de boende räddat 1500 träd och sorterat 15 000 kg matavfall

Gun Larsson har varit bosatt i Kevinge bostäder sen över 21 år tillbaka. Hon minns tiden innan 2018 då de började sopsortera. Det hände ofta att skräp som inte borde kastas i soporna trycktes ner i sopnedkastet, bl a galgar och lakan. - Vi drog och drog för att få ut detta, men tyvärr det gick inte.
 
Maud Schlossmann har bott i Kevinge bostäder i 10 år och från början var det ett visst motstånd mot att sortera sopor men idag är det många fler som sorterar och vi inspirerar säkert varandra, berättar hon. - Att sortera har blivit en livsstil och väldigt enkelt. Och faktiskt ganska roligt!
 

Burrel och hans kollegor förändrade livet för 14 nyanlända ungdomar 

Ungdomskoordinatorerna fick idén att bjuda med nyanlända ungdomar ut på olika aktiviteter - alltifrån pulkaåkning, bowling, bio och middag till besök på ungdomsmottagningen och biblioteket. Utflykterna gjorde att ungdomarna fick både nya vänner såväl som trygga vuxna i sitt liv. De lärde sig också värdefulla saker om det svenska samhället, hur det fungerar att leva här i vardagen.

Initiativet kom att förändra livet för dessa nyanlända ungdomar i Danderyd och gav dem framtidsdrömmar som de vågar hoppas och tro kan bli verklighet. ❤